Zapraszamy do zapoznania się z Artykułami z kampanii „Together at Work”.

Niemcy: Ucieczka pracodawców od rokowań zbiorowych powoduje ogromne koszty dla całego społeczeństwa

https://news.industriall-europe.eu/Article/376

W tym tygodniu wiadomości „Razem w pracy” pochodzą z Niemiec, gdzie ostatnie dane DGB pokazują, że ucieczka pracodawców od rokowań zbiorowych („Tarifflucht”) prowadzi do ogromnych kosztów dla całego społeczeństwa ze względu na niższe dochody podatkowe, mniej składek na ubezpieczenie społeczne i zmniejszona siła nabywcza.

Pracodawcy muszą wrócić do stołu przetargowego. Ich ucieczka od rokowań zbiorowych kosztuje pracowników i społeczeństwo ogromnie.

Dane DGB pokazują, że pracodawcy, którzy unikają rokowań zbiorowych, kosztują państwo niemieckie i jego pracowników miliardy, które można by zainwestować w infrastrukturę, edukację i zabezpieczenia społeczne.

Roczne straty wynoszą : 

  – Utrata siły nabywczej dla pracowników: 35,0 mld EUR
  – Ubezpieczenia społeczne, zmniejszone płatności na rzecz państwa: 24,8 mld EUR
  – Podatki dla kraju związkowego, landów i gmin 14,9 mld EUR.

Kampania „Razem w pracy” IndustriAll Europe dotycząca rokowań zbiorowych bada sytuację polityczną w Niemczech . Średnia stawka pracowników objętych układem zbiorowym wynosi 56%. Od lat 90. pracodawcy mają tendencję do unikania układów zbiorowych, ponieważ wielu z nich opuściło stowarzyszenie pracodawców lub zmieniło członkostwo na takie, które nie jest związane umową.

Główne niemieckie związki przemysłowe, takie jak IG Metall i IG BCE, pracują nad wzmocnieniem rokowań zbiorowych poprzez wzmocnienie siły związkowej. Doświadczenia z tym podejściem okazały się pozytywne. Firmy bez układu zbiorowego zostały doprowadzone do porozumienia (jako platforma) i / lub popchnięte do przyłączenia się do stowarzyszenia pracodawców. Firmy chcące odejść zostały zatrzymane w stowarzyszeniu pracodawców.

Niemcy są tylko jednym z wielu krajów w Europie, które borykają się z tą sytuacją. Dzięki kampanii „Razem w pracy” industriAll Europe pokazuje, jak w ciągu ostatnich dziesięcioleci układy zbiorowe były pod presją w większości krajów europejskich, co doprowadziło do wzrostu nisko płatnej i niepewnej pracy. Skutki osłabienia rokowań zbiorowych w różnych krajach pokazujemy na interaktywnej mapie na naszej stronie kampanii . Dajemy także pracownikom możliwość wypowiedzenia się na temat korzyści wynikających z rokowań zbiorowych za pośrednictwem krótkich filmów z opiniami , takich jak ten z Maximo z Hiszpanii .

„Niedopuszczalne jest, aby pracownicy i całe społeczeństwo co roku tracili miliardy euro z powodu ucieczki pracodawców od rokowań zbiorowych” – powiedział Luc Triangle, Sekretarz Generalny industriAll Europe. „Pracodawcy nie mogą już odmawiać zasiadania przy stole negocjacyjnym. Muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i uznać, że układy zbiorowe mogą również przynieść korzyści przedsiębiorstwom, tworząc równe warunki działania, dzięki którym firmy i gospodarki będą bardziej stabilne. ” O kampanii

Celem kampanii rokowań zbiorowych industriAll Europe jest wykazanie pozytywnego wpływu rokowań zbiorowych, popartych silnymi związkami zawodowymi, w zapewnianiu lepszego życia pracownikom. Składa się z 7 ukierunkowanych kampanii, z których każda trwa jeden miesiąc. Obecna „kampania pracowników” trwa od 14 października do 15 listopada.

—————————————————–

Skupienie się na kampanii w październiku: pracownikom lepiej się przyłączyć do związku i negocjować wspólnie

https://news.industriall-europe.eu/Article/371

Kampania rokowań zbiorowych IndustriAll Europe skupi się w tym miesiącu na opowieściach o zwykłych pracownikach i konkretnych sukcesach, które osiąga się dzięki rokowaniom zbiorowym. Ukierunkowane kampanie informacyjne będą organizowane przez naszych partnerów z materiałami wideo z referencjami i materiałami informacyjnymi opartymi na danych, aby podkreślić szczególne zalety pracowników objętych układem zbiorowym.

Lepiej jest dla pracowników, przystępując do związku i negocjując wspólnie. Wspólnie osiągamy lepszą płacę i warunki z korzyścią dla wszystkich.

Korzyści z rokowań zbiorowych są dobrze udokumentowane w całej Europie. Firmy z układami zbiorowymi mają lepsze warunki w zakresie płac, premii, czasu pracy itp.

Rokowania zbiorowe promują równość i godne zatrudnienie. Daje wszędzie pozytywne efekty. Podczas gdy związki zawodowe starają się zapewnić, aby nikt nie został pominięty, istnieje również znaczna premia związkowa: członkowie związków często cieszą się lepszymi warunkami niż pracownicy niezrzeszeni.

Oto kilka przykładów z wybranych krajów w różnych częściach Europy:


Republika Czeska:

 • Członkowie związków zawodowych OS KOVO w sektorze metalowym zarabiają o 15% więcej dzięki swojemu układowi zbiorowemu (oznacza to dodatkowe 200 euro miesięcznie dzięki rokowaniom zbiorowym). Ta różnica płac po trzech latach narastałaby do około 6700 euro, co wystarczy na zakup małego samochodu.
 • Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są mniejsze w firmach z układami zbiorowymi. W 2018 r. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wyniosła 26,0% w firmach z układami zbiorowymi i 23,1% w firmach bez układów zbiorowych.
 • Czas pracy jest również o 55 godzin krótszy w ciągu roku, co stanowi różnicę dla siedmiu zmian. W latach 2016–2018 pracownik objęty układem zbiorowym pracował o 154,8 godziny mniej, co stanowi 20,5 zmiany, czyli prawie cały miesiąc kalendarzowy.

Dania:

 • Członkowie związków zawodowych CO-industri mają o 25% więcej korzyści, które obejmują różnicę płac, krótsze godziny pracy i inne korzyści w firmach z układami zbiorowymi.

Niemcy :

 • Dane z IG Metall pokazują, że w firmach bez układów zbiorowych płace są średnio o 24% niższe.
 • W przypadku pracowników niewykwalifikowanych różnica jest nawet o 32% mniejsza w przypadku osób bez układu zbiorowego.
 • Godziny pracy są również o 14% dłuższe w przypadku osób nieobjętych umową.

Wielka Brytania :

 • Członkowie związków zawodowych UNITE zarabiają średnio 10% więcej niż osoby niebędące członkami

„Lepiej jest dla pracowników, przystępując do związku i negocjując wspólnie. Tylko razem możemy wygrać lepszą płacę i warunki z korzyścią dla wszystkich ”stwierdza Luc Triangle, Sekretarz Generalny industriAll Europe. „Podnoszenie świadomości pracowników na temat korzyści wynikających z rokowań zbiorowych, zwiększanie członkostwa w związkach i wzmacnianie związków zawodowych są zatem głównymi celami naszej kampanii. „

Informacje o kampanii
Celem kampanii rokowań zbiorowych industriAll Europe jest wykazanie pozytywnego wpływu rokowań zbiorowych, popartych silnymi związkami zawodowymi, w zapewnianiu lepszego życia pracownikom. Składa się z 7 ukierunkowanych kampanii, z których każda trwa jeden miesiąc. „Kampania pracowników” trwa od 14 października do 15 listopada.

Zapraszamy na strone kampanii:   www.togetheratwork.eu, aby uzyskać więcej informacji.

Zobacz zasięg kampanii https://togetheratwork.eu/press.

 Obejrzyj wideo:  https://youtu.be/f”eMtZerAEn4

Niemcy: Ucieczka pracodawców od rokowań zbiorowych powoduje ogromne koszty dla całego społeczeństwa

https://news.industriall-europe.eu/Article/376

W tym tygodniu wiadomości „Razem w pracy” pochodzą z Niemiec, gdzie ostatnie dane DGB pokazują, że ucieczka pracodawców od rokowań zbiorowych („Tarifflucht”) prowadzi do ogromnych kosztów dla całego społeczeństwa ze względu na niższe dochody podatkowe, mniej składek na ubezpieczenie społeczne i zmniejszona siła nabywcza.

Pracodawcy muszą wrócić do stołu przetargowego. Ich ucieczka od rokowań zbiorowych kosztuje pracowników i społeczeństwo ogromnie.

Dane DGB pokazują, że pracodawcy, którzy unikają rokowań zbiorowych, kosztują państwo niemieckie i jego pracowników miliardy, które można by zainwestować w infrastrukturę, edukację i zabezpieczenia społeczne.

Roczne straty wynoszą : 

  – Utrata siły nabywczej dla pracowników: 35,0 mld EUR
  – Ubezpieczenia społeczne, zmniejszone płatności na rzecz państwa: 24,8 mld EUR
  – Podatki dla kraju związkowego, landów i gmin 14,9 mld EUR.

Kampania „Razem w pracy” IndustriAll Europe dotycząca rokowań zbiorowych bada sytuację polityczną w Niemczech . Średnia stawka pracowników objętych układem zbiorowym wynosi 56%. Od lat 90. pracodawcy mają tendencję do unikania układów zbiorowych, ponieważ wielu z nich opuściło stowarzyszenie pracodawców lub zmieniło członkostwo na takie, które nie jest związane umową.

Główne niemieckie związki przemysłowe, takie jak IG Metall i IG BCE, pracują nad wzmocnieniem rokowań zbiorowych poprzez wzmocnienie siły związkowej. Doświadczenia z tym podejściem okazały się pozytywne. Firmy bez układu zbiorowego zostały doprowadzone do porozumienia (jako platforma) i / lub popchnięte do przyłączenia się do stowarzyszenia pracodawców. Firmy chcące odejść zostały zatrzymane w stowarzyszeniu pracodawców.

Niemcy są tylko jednym z wielu krajów w Europie, które borykają się z tą sytuacją. Dzięki kampanii „Razem w pracy” industriAll Europe pokazuje, jak w ciągu ostatnich dziesięcioleci układy zbiorowe były pod presją w większości krajów europejskich, co doprowadziło do wzrostu nisko płatnej i niepewnej pracy. Skutki osłabienia rokowań zbiorowych w różnych krajach pokazujemy na interaktywnej mapie na naszej stronie kampanii . Dajemy także pracownikom możliwość wypowiedzenia się na temat korzyści wynikających z rokowań zbiorowych za pośrednictwem krótkich filmów z opiniami , takich jak ten z Maximo z Hiszpanii .

„Niedopuszczalne jest, aby pracownicy i całe społeczeństwo co roku tracili miliardy euro z powodu ucieczki pracodawców od rokowań zbiorowych” – powiedział Luc Triangle, Sekretarz Generalny industriAll Europe. „Pracodawcy nie mogą już odmawiać zasiadania przy stole negocjacyjnym. Muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i uznać, że układy zbiorowe mogą również przynieść korzyści przedsiębiorstwom, tworząc równe warunki działania, dzięki którym firmy i gospodarki będą bardziej stabilne. ” O kampanii

Celem kampanii rokowań zbiorowych industriAll Europe jest wykazanie pozytywnego wpływu rokowań zbiorowych, popartych silnymi związkami zawodowymi, w zapewnianiu lepszego życia pracownikom. Składa się z 7 ukierunkowanych kampanii, z których każda trwa jeden miesiąc. Obecna „kampania pracowników” trwa od 14 października do 15 listopada.

—————————————————–

Skupienie się na kampanii w październiku: pracownikom lepiej się przyłączyć do związku i negocjować wspólnie

https://news.industriall-europe.eu/Article/371

Kampania rokowań zbiorowych IndustriAll Europe skupi się w tym miesiącu na opowieściach o zwykłych pracownikach i konkretnych sukcesach, które osiąga się dzięki rokowaniom zbiorowym. Ukierunkowane kampanie informacyjne będą organizowane przez naszych partnerów z materiałami wideo z referencjami i materiałami informacyjnymi opartymi na danych, aby podkreślić szczególne zalety pracowników objętych układem zbiorowym.

Lepiej jest dla pracowników, przystępując do związku i negocjując wspólnie. Wspólnie osiągamy lepszą płacę i warunki z korzyścią dla wszystkich.

Korzyści z rokowań zbiorowych są dobrze udokumentowane w całej Europie. Firmy z układami zbiorowymi mają lepsze warunki w zakresie płac, premii, czasu pracy itp.

Rokowania zbiorowe promują równość i godne zatrudnienie. Daje wszędzie pozytywne efekty. Podczas gdy związki zawodowe starają się zapewnić, aby nikt nie został pominięty, istnieje również znaczna premia związkowa: członkowie związków często cieszą się lepszymi warunkami niż pracownicy niezrzeszeni.

Oto kilka przykładów z wybranych krajów w różnych częściach Europy:


Republika Czeska:

 • Członkowie związków zawodowych OS KOVO w sektorze metalowym zarabiają o 15% więcej dzięki swojemu układowi zbiorowemu (oznacza to dodatkowe 200 euro miesięcznie dzięki rokowaniom zbiorowym). Ta różnica płac po trzech latach narastałaby do około 6700 euro, co wystarczy na zakup małego samochodu.
 • Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są mniejsze w firmach z układami zbiorowymi. W 2018 r. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wyniosła 26,0% w firmach z układami zbiorowymi i 23,1% w firmach bez układów zbiorowych.
 • Czas pracy jest również o 55 godzin krótszy w ciągu roku, co stanowi różnicę dla siedmiu zmian. W latach 2016–2018 pracownik objęty układem zbiorowym pracował o 154,8 godziny mniej, co stanowi 20,5 zmiany, czyli prawie cały miesiąc kalendarzowy.

Dania:

 • Członkowie związków zawodowych CO-industri mają o 25% więcej korzyści, które obejmują różnicę płac, krótsze godziny pracy i inne korzyści w firmach z układami zbiorowymi.

Niemcy :

 • Dane z IG Metall pokazują, że w firmach bez układów zbiorowych płace są średnio o 24% niższe.
 • W przypadku pracowników niewykwalifikowanych różnica jest nawet o 32% mniejsza w przypadku osób bez układu zbiorowego.
 • Godziny pracy są również o 14% dłuższe w przypadku osób nieobjętych umową.

Wielka Brytania :

 • Członkowie związków zawodowych UNITE zarabiają średnio 10% więcej niż osoby niebędące członkami

„Lepiej jest dla pracowników, przystępując do związku i negocjując wspólnie. Tylko razem możemy wygrać lepszą płacę i warunki z korzyścią dla wszystkich ”stwierdza Luc Triangle, Sekretarz Generalny industriAll Europe. „Podnoszenie świadomości pracowników na temat korzyści wynikających z rokowań zbiorowych, zwiększanie członkostwa w związkach i wzmacnianie związków zawodowych są zatem głównymi celami naszej kampanii. „

Informacje o kampanii
Celem kampanii rokowań zbiorowych industriAll Europe jest wykazanie pozytywnego wpływu rokowań zbiorowych, popartych silnymi związkami zawodowymi, w zapewnianiu lepszego życia pracownikom. Składa się z 7 ukierunkowanych kampanii, z których każda trwa jeden miesiąc. „Kampania pracowników” trwa od 14 października do 15 listopada.

Zapraszamy na strone kampanii:   www.togetheratwork.eu, aby uzyskać więcej informacji.

Zobacz zasięg kampanii https://togetheratwork.eu/press.

 Obejrzyj wideo:  https://youtu.be/f”eMtZerAEn4