Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2019-10-15

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Przyjęto 1 osobę GSK PH. S.A.
  3. Informacja z rozmów z Pracodawcą Aspen Polska.
  4. Komisja podjęła uchwałę upoważniającą Przewodniczącego do złożenia wniosku do PIP w Warszawie w sprawie różnic w płacach w spółce Aspen Polska.
  5. Sprawozdanie z Jubileuszowego Zjazdu Sekcji Farmacji 25 -lecie powstania.
  6. Komisja podjęła uchwałę upoważniającą Przewodniczącego do podpisania nowego systemu bonusowego dla spółki GSK Commercial.
  7. Wolne głosy i wnioski- omawiano sprawy pracownicze.