Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań, 2019.09.04

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęto do organizacji 2-osoby GSK Ph., 1 osobę z GSK Commercial, 4 -osoby z Novartis Poland
  3. Komisja przyznała 2 zapomogi losowe w kwocie 500zł.
  4. Podjęto uchwałę upoważniającą do podpisania Reg. Pracy spółek GSK Ph. S.A. – GSK Services, GSK Commercial, GSK Consumer
  5. Włodzimierz Sopel przekazał informację z posiedzenia Komisji Parytetowej z Pracodawcą spółek GSK.
  6. Przewodniczący Rady Pracowników GSK Pharmaceuticals PH. Przekazał informację ze spotkania z Pracodawcą GSK.
  7. Wolne głosy i wnioski – poruszano tematy dotyczące spraw pracowniczych.