Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań,04 lipiec 2019r.

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Zapisy do związku.
  Przyjęto do związku 3 osoby z GMS,18-osób z GSK Commercial, 3 osoby z Novartis Poland.
 3. Komisja MOZ podjęła uchwałę o dofinansowaniu języka angielskiego dla członków związku organizowanego przez Zarząd Regionu w kwocie 50% kosztów uczestnictwa.
 4. Przyznano zapomogę w kwocie 500 zł dla Bartka z PSP na prośbę Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Wlkp.
 5. Przyznano zapomogę w kwocie 400 zł. Dla emerytki.
 6. Komisja podjęła uchwałę o dofinansowaniu transportu dla dzieci niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny w Świnoujściu w kwocie 3000 zł
 7. Dofinansowano również turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Świnoujściu w kwocie 4000 zł.
 8. Omówiono program ELLIPTA z GSK Commercial – program transferowych odejść.
 9. Przewodniczący przedstawił propozycję zmian w ZUZP oraz Regulaminach wynagrodzeń w spółkach GSK.
 10. Informacja z negocjacji płacowych w Aspen Polska.
 11. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel