„ANGIELSKI DLA ZWIĄZKOWCÓW i SYMPATYKÓW” 2019/2020

Skrócony regulamin szkolenia językowego 2019/2020  

  1. Szkolenie obejmuje 30 spotkań po 90 minut. ( 10 mscy)
  2. Zajęcia będą odbywać się grupach od 8 do 12 osób.
  3. Koszt ewentualnego zakupu podręczników ponoszą uczestnicy kursów.
  4. Lektorzy sprawdzać będą regularnie frekwencję na zajęciach oraz przeprowadzą test sprawdzający  przynajmniej raz w semestrze.
  5. Uczestnicy zobowiązani są uiścić opłatę za szkolenie językowe w kwocie 590 zł do 16 września 2019 r.
  6. Członkom Solidarności Związek dofinansuje opłatę w wysokości 50 %
  7. Szkoła Języków Obcych Akcent zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną i fachową realizacją programu kursu, w którym uczestniczy kursant.
  8. Szkoła wystawi uczestnikom Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu językowego po zaliczeniu testów sprawdzających oraz obecności na minimum 70% zajęć..
  9. Formularz zgłoszeniowy z regulaminem znajduje się w siedzibie NSZZ Solidarność – pok 13 lub na  stronie Zarządu Regionu.

Kontakt ws kursu: Biuro  SJO  „Akcent”, Suchy Las, tel. 61 2245102 ( 12.00 – 17.00 )

Zgłoszenia w GSK SA –  najpóźniej do 02.09.2019 r.

Kontakt: Joanna Perkowska tel. 61 860 1074, Włodzimierz Sopel tel. 61 860 10 75