Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,11.10.2018r

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Przyjęto do związku 1 osobę z GSK Pharmaceuticals S.A. oraz 1 osobę z GSK Consumer.
  3. Komisja upoważniła Włodzimierza Sopla oraz Hieronima Maruta do podpisania umowy PPE w Aspen Polska.
  4. Dyskutowano w sprawie propozycji Pracodawcy GSK na temat wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, zmian w ZFŚS, ZUZP, reg. monitoringu.
  5. Podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie świadczenia rekreacyjnego i świadczenia wakacyjnego z przyspieszoną majową wypłatą.
  6. Włodzimierz Sopel przedstawił relację ze Zjazdu Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego.
  7. Informacja ze spotkania z Menedżerem HR Aspen Polska.
  8. Wolne głosy i wnioski.