Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,27.09.2018r

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Omówiono propozycję Pracodawcy w sprawie zmian w Pracowniczym Planie Emerytalnym dla spółek GSK.
  3. Informacja na temat monitoringu w GMS.
  4. Podjęto uchwałę o podpisaniu nowej umowy o PPE dla spółek GSK.
  5. Upoważnienie Włodzimierza Sopla oraz Tomasza Szelangiewicza do podpisania umowy PPE.
  6. Wolne głosy i wnioski.