Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,24.09.2018r

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Przyjęto do związku 3 osoby z GSK Pharmaceuticals S.A.,

1 osobę z GSK Consumer, 5 osób z Novartis Poland.

  1. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Parytetowej z

Pracodawcą (notatka ze spotkania u przewodniczących kół

związkowych).

  1. Rozpoczęcie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na

2019r.

  1. Wolne głosy i wnioski.