Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,28.08.2018r

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Przyjęto 1 osobę z GSK Pharmaceuticals S.A.
  3. Przyjęto uchwałę o dofinansowaniu wycieczki związkowej w Bieszczady.
  4. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu kosztów wyjazdu na wartę przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy.
  5. Omówiono propozycję tematów na spotkanie z Dyrektorem Fabryki.
  6. Informacja z rozmów z Pracodawcą Novartis Poland.
  7. Wolne głosy i wnioski.