Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,18.07.2018r

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

  1. Przyjęcie porządku zebrania
  2. Przyjęto do związku -1 osoba z GSK Services, 1 osoba Novartis, 1 osoba GSK Consumer.
  3. Przyznano jedną zapomogę dla członka związku w kwocie 400 zł.
  4. Przedyskutowano pismo w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem związku.
  5. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Świnoujściu w kwocie 4000 zł.
  6. Podjęto uchwałę o dopisaniu członka związku na listę pracowników szczególnie chronionych.
  7. Omówiono sytuację w Novartis Poland.
  8. Przedyskutowano tematy na rozmowy z Pracodawcą GSK:

– zwiększenie odpisu dodatkowego na ZFŚS

– zwiększenie o wskaźnik inflacji nagród jubileuszowych.

– uruchomienie nagrody świątecznej.

– dodatku do szefów zmian.

– dodatku dla osób szkolących nowo zatrudnionych.

– wzrost wypłaty odszkodowań z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.

– wzrost odprawy przy przejściu na emeryturę.

  1. Wolne głosy i wnioski.