Plan szkoleń na sezon wrzesień – grudzien 2018

Formularz Zgłoszenie angielski

FORMULARZ zgłoszeniowy na szkolenie WORD

FORMULARZ – zgłoszenie na szkolenie PDF

Uwaga: ze względu na roczny urlop dotychczasowej osoby odpowiedzialnej za organizację szkoleń (Agnieszki Mińkowskiej) prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych i ewentualny kontakt ws. szkoleń wyłącznie na adres e-mailowy:  szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

WRZESIEŃ 2018

 

ANGIELSKI DLA ZWIĄZKOWCÓW 2018/ 2019 – zapisy do 16 września!

TERMIN: Czas trwania kursu: 10 miesięcy.

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska oraz sympatycy

MIEJSCE: zajęcia popołudniowe, raz w tygodniu,  w salach Regionu Wlkp. NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7 w Poznaniu, wg. ustaleń  wynikających z deklaracji dostępności czasowej uczestników.

PROWADZĄCY: lektorzy Szkoły Języków Obcych ‘Akcent’ z Poznania

ZGŁOSZENIA:

– do 16 września 2018 r.

– opłata 560 zł

– pisemne zgłoszenie na załączonym formularzu na adres e-mai: suchylas@akcent-poznan.com.pl 

Więcej informacji:

– patrz formularz zgłoszeniowy z regulaminem – w załączeniu

– kontakt ws. kursu: Biuro SJO „Akcent” oddział w Suchym Lesie: tel. (61) 22 45 102 (w sierpniu w godz. 12.00 – 17.00, od września w godz. 12.00-19.00)

Dotychczasowi uczestnicy proszeni są o wpisanie poziomu swojej dawnej grupy w zgłoszeniu.

 

 

WARSZTATY MEDIALNE – redagowanie komunikatów, materiałów związkowych

TERMIN: 27 – 28 września  (czw. – pt.), start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 15 osób.

POWADZĄCY: Hanna Daszczyńska – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 13 września 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2018

 

ROZWÓJ ORGANIAZCJI ZWIĄZKOWEJ

TERMIN: 04 – 05 października (czw. – pt.) 2018 r. , start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe z 1 noclegiem

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

POWADZĄCY: Janusz Zabiega – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Hotel Niedźwiedź, ul. Wczasowa 20,  Nowy Dębiec, dojazd we własnym zakresie

OPŁATA: 120 zł od uczestnika płatne bezpośrednio na miejscu szkolenia. Możliwość wystawienia przez hotel faktury na organizację.

Uwaga! Dla osób z nowych organizacji zarejestrowanych w okresie październik 2017 – wrzesień 2018 r. szkolenie jest bezpłatne.

ZGŁOSZENIA: do 20 września 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

ABC PRAWA ZWIĄZKOWEGO – ustawa o związkach zawodowych

TERMIN: 23 październik (wt.), godz. 10:00 – 14:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. Uwaga: max 30 osób

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Dział Prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 17 października 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

LISTOPAD 2018

 

NEGOCJACJE DLA ZWIĄZKOWCÓW

TERMIN: 07 – 09 listopada (śr.- pt.) 2018, godz. 09:00 – 16:00, szkolenie trzydniowe

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

CEL: Negocjacje jako optymalna metoda rozwiązywania konfliktów, poznanie kolejnych etapów ich przygotowania i prowadzenia. Prezentacja wybranych technik negocjacyjnych w kontekście negocjacji związkowej.

PROWADZĄCY: Jan Plata-Przechlewski, Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 20 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

 

 

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

TERMIN: 22 listopada (czw.), godz. 10:00 – 13:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. Uwaga: max 30 osób

CEL: Omówienie specyfiki ZFŚS i przygotowanie do rozmów z pracodawcą.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Dział Prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 15 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

GRUDZIEŃ 2018

 

ROZWÓJ ORGANIAZCJI ZWIĄZKOWEJ

TERMIN: 06 – 07 grudnia (czw. – pt.) 2018 r. , start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe z 1 noclegiem

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

POWADZĄCY: Janusz Zabiega – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Hotel Niedźwiedź, ul. Wczasowa 20,  Nowy Dębiec, dojazd we własnym zakresie

OPŁATA: 120 zł od uczestnika płatne bezpośrednio na miejscu szkolenia. Możliwość wystawienia przez hotel faktury na organizację.

Uwaga! Dla osób z nowych organizacji zarejestrowanych w okresie grudzień 2017 – listopad 2018 r. szkolenie jest bezpłatne.

ZGŁOSZENIA: do 20 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl