Ostatnie pożegnanie ś.p. Andrzej Sielimowicz

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.06.2018 r. w wieku 65 lat

odszedł od nas Kolega

ś.p. Andrzej Sielimowicz

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w latach

1989-1992

Andrzej był zaangażowany w tworzenie Związku, z oddaniem działał na rzecz pracowników Polfy i GlaxoSmithKline.

Pozostanie w naszej serdecznej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się 5 lipca 2018r., o godz. 14:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a.