Posiedzenie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2018-05-24

Posiedzenie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

 

  1. Informacja z WZD Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego. GSK reprezentowali Anna Rowska-Sopel, Czesław Chołżyński wybrany do Komisji Rewizyjnej, Włodzimierz Sopel został wybrany wiceprzewodniczącym oraz skarbnikiem na kadencję 2018-2022.
  1. Informacja z WZD Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska.

Walne Zebranie Członków wybrało czterech członków Rady Sekcji Młodych Regionu  Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  spośród siedmiu kandydatów.

Członkami Rady Sekcji zostali wybrani:

– Malwina Drozdowska – GSK Services Sp. z o.o.
– Paweł Konieczny – Volkswagen Poznań S.A.
– Michał Majchrzak – Volkswagen Poznań S.A.
– Katarzyna Zaborowska – Narodowy Fundusz Zdrowia

Do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

– Bruno Laskowski – Poczta Polska S.A.
– Aleksander Gałuszka – Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne
– Jessica Wowra – GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę o kontynuacji przynależności do Krajowej Sekcji Młodych co skutkowało wyborem delegatów. Delegatami na WZD Krajowej Sekcji Młodych zostali wybrani – Karol Kamiński i Malwina Drozdowska.

Serdecznie gratulujemy naszym młodszym Koleżankom i Kolegom i jednocześnie życzymy samych sukcesów w pracy związkowej.

 

  1. Informacja ze spotkań w sprawie pracowniczej w Aspen Polska( Komorniki, Szczecin) uczestniczył Włodzimierz Sopel ,który omówił przebieg spotkań.
  2. Informacja ze spotkania w sprawie ankiety GMS Survey – omówiono szczegółowo wyniki ostatnich ankiet pracowniczych. Członkowie przekazali powody, opinie powyższy temat.
  3. Porozumienie płacowe Aspen Polska– podjęto uchwałę o podpisaniu porozumienia płacowego przy wzroście wskaźnika płac od 1 czerwca w wysokości 3,5% przy stałej 1,5%+ 2% zmiennej.
  4. Reg. ZFŚS i Preliminarz Novartis Poland, niestety jeszcze nie ma zgody na podpisanie w/w dokumentów z powodu zmian jakie zaproponował Pracodawca Novartis Poland.
  5. Podczas spotkania w sprawie przedstawienia nowych narzędzi dot. oceny menedżerów i zarządzania niską efektywnością przedstawiciele naszej organizacji związkowej Włodzimierz Sopel oraz Hieronim Marut podziękowali  Anicie  Rogalskiej za współpracę wręczając kwiaty i drobny upominek życząc owocnej pracy w nowej firmie.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Włodzimierz Sopel