Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań 19 kwiecień 2018r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku – 1 osobę GMS.

  1. Informacja z Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Wlkp.

Włodzimierz Sopel odczytał pismo Regionalnej Komisji Wyborczej zatwierdzające  wybory na kadencję 2018-2022

  1. Uchwała członków szczególnie chronionych.

podjęto stosowną uchwałę i przekazano informację Pracodawcy.

  1. Przyjęcie budżetu na 2018r.

komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2018r.

  1. Informacja ze spotkania w Novartis Poland.

Włodzimierz Sopel przedstawił relację ze spotkania z Pracodawcą Novartis Poland gdzie związek przedstawił swoje oczekiwania dotyczące pracowników spółki.

Szczegóły agendy i notatka ze spotkania zostaną wysłane członkom związku Novartis.

  1. Informacja ze Spotkania Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Włodzimierz Sopel przekazał relację z posiedzenia Rady Sekretariatu, które odbyło się w Oświęcimiu.

8. Podjęto uchwałę o wzroście wynagrodzenia dla Anny Fiebig oraz Andrzeja Flaczyńskiego.

9. Podjęto uchwałę o przyznaniu zapomogi losowej dla członka związku w wysokości 1000 PLN.

10. Komisja desygnowała Mirosława Koneckiego jako reprezentanta związku do Komisji BHP w fabryce.

11. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel