Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań 4 kwiecień 2018r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Ukonstytuowanie się Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK na kadencję 2018-2022

Na podstawie przeprowadzonych wyborów na członków Prezydium w dniu 4 kwietnia2018r., w skład Prezydium zostali wybrani:

Włodzimierz  Sopel        – Przewodniczący

Hieronim   Marut           – I wiceprzewodniczący

Ewa Łodziewska             – II wiceprzewodnicząca

Teresa  Maserak            – sekretarz

Tomasz  Szelangiewicz  – skarbnik

Katarzyna  Sobiesiak      – członek

  1. Zapisy do związku. Przyjęto do związku 5 -osób z Novartis Poland, 3-osoby z GSK Services,1 osoba z GSK Commercial.
  1. Budżet wykonanie za 2017r. Komisja przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym wykonanie budżetu za 2017r.
  1. Budżet – propozycja 2018r. Komisja wstępnie przedyskutowała propozycję budżetu, przenosząc zatwierdzenie na następne posiedzenie Komisji. Podjęto uchwałę o wzroście wynagrodzenia pracownikowi związku Joannie Perkowskiej z dniem 1 kwietnia 2018r.
  1. Pisma A. Flaczyński- budżetowiec, A. Fiebig -księgowa – przewodniczący przedstawił wnioski o podwyżkę dla w/w osób. Podjęto decyzję o przesunięcie na następne posiedzenie Komisji.
  2. Przyznano zapomogę bezzwrotną dla członka z koła emerytów.
  1. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel