Poznań, 11.01.2018 Komunikat z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Komunikat z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK w dniu 11 stycznia 2018r.

Komisja MOZ NSZZ Solidarność GSK Ph. S.A. na podstawie uchwały nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018r powołała Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów w kołach związkowych na kadencję 2018-2022 w następującym składzie:

Arleta  Jankowska

Iwona Czajkowska

Alicja Żwirko – Sieniawska

Żaneta  Ignaszewska

Rafał Tylkowski 

  1. Informujemy, że 18 stycznia 2018r., ukonstytuowała się Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów w kołach związkowych MOZ NSZZ Solidarność GSK Ph. S.A.

w składzie:

Arleta  Jankowska                    –  przewodnicząca

Iwona Czajkowska                    – członek komisji

Alicja -Żwirko – Sieniawska   – członek komisji

Żaneta Ignaszewska                  – członek komisji

Rafał Tylkowski                        – członek komisji

  1. Komisja Wyborcza przyjęła terminarz wyborów przyjęty Uchwałą przez MOZ NSZZ Solidarność GSK Ph. S.A. wg. załącznika.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Arleta  Jankowska

Poznań,2018-01-18