Poznań 18.01.2018r. Komunikat  Komisji  Wyborczej NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Komunikat  Komisji  Wyborczej NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Działając w  oparciu  o  Ordynację  Wyborczą  Władz  Międzyzakładowych, Zakładowych  i  Delegatów  na  Walne  Zebranie  Delegatów w Regionie Wielkopolska NSZZ  „Solidarność” powołana przez Międzyzakładową Organizację Związkową  NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals S.A.  Komisja  Wyborcza  w następującym składzie:

Arleta  JANKOWSKA – Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Żaneta IGNASZEWSKA– członek Komisji Wyborczej

Iwona Czajkowska – członek  Komisji Wyborczej

Alicja  ŻWIRKO-SIENIAWSKA – członek Komisji Wyborczej

Rafał  TYLKOWSKI – członek Komisji Wyborczej

podaje do wiadomości że: 

  1. Wyznacza się obwody wyborcze  pokrywające  się  zgodnie z poszczególnymi  kołami  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals Ph. S.A.
  2. W poszczególnych obwodach wyborczych dokonywane są wybory przewodniczącego koła , a  także  delegatów  na    Międzyzakładowe  Zebranie  Delegatów  w  proporcji  1 mandat  na  5  członków  koła .
  3. Terminy wyborów w poszczególnych kołach związkowych podane zostaną w odrębnym komunikacie.
  4. Wyniki wyborów w poszczególnych kołach podane zostaną do wiadomości  po  ich  przeprowadzeniu  w  ostatnim  z  kół.
  5. Ustala się termin Międzyzakładowego Zebrania  Sprawozdawczo-Wyborczego  NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.  na  dzień  22 marca 2018 tj.czwartek  godzina  10:30 .
  6. Wybrani delegaci  mają  prawo uczestniczenia w Między- zakładowym Zebraniu  Delegatów  NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals S.A.  ze  wszystkimi  wynikającymi  z  tego  prawami tj.  ubiegać  się o  wybór  na:

–  przewodniczącego  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

–  członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

–  członka Komisji Rewizyjnej

–  delegata na Zjazd Sekcji Farmacji

– delegata na Walne Zebranie Delegatów NSZZ  „Solidarność”  Regionu Wielkopolska   

Kandydatury przyjmowane będą w siedzibie Międzyzakładowej  Organizacji Związkowej  pok. nr 13  budynek  administracyjny I , wyłącznie  na  wydanych  w  tym  celu  formularzach.  Wszystkie  przyjęte  zgodne  z  Ordynacją  Wyborczą  kandydatury  , będą  odpowiednio  głosowane  na    Międzyzakładowym  Zebraniu  Delegatów  NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Przewodnicząca  Komisji  Wyborczej

Arleta Jankowska    

Poznań,18.01.2018r.

Podpisany dokument – Komunikat