POSTULATY w sprawie wzrostu wynagrodzenia w 2018r.

 W dniu 6.12.2017r. rozpoczęły się negocjacje płacowe.

POSTULATY

w sprawie wzrostu wynagrodzenia  w 2018r.

  1. Płaca minimalna 4600 PLN brutto.
  2. Wprowadzenie nagrody świątecznej -min.1500 PLN brutto.
  3. Wzrost płacy zasadniczej o 9% .
  4. Podwyżka dodatku funkcyjnego dla szefów zmian o 700 PLN.

Przedmiotem rozmów z Pracodawcą są powyższe postulaty stanowiące propozycję MOZ NSZZ Solidarność GSK prowadzone w interesie wszystkich pracowników GSK, nie tylko członków organizacji związkowej.

Zespół negocjacyjny przedstawił Pracodawcy  argumentację stanowiącą uzasadnienie stanowiska strony związkowej.

Następne spotkanie negocjacyjne odbędzie się 19.12.2017r.