Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK – 2017.11.21.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

  1. Projekt Nowego systemu zarządzania osiągnięciami – informacja ze spotkania z Pracodawcą – Komisja zatwierdziła nowy system zarządzania osiągnięciami zgodnie z przedstawioną przez Pracodawcę propozycją dla spółek GSK.
  2. Wzrost wskaźnika wynagrodzeń na 2018r. – rozpoczęliśmy negocjacje . Pracodawca przedstawił wskaźniki makroekonomiczne w prezentacji multimedialnej. Termin następnej sesji negocjacji 6 grudnia.

W powyższym terminie związek przedstawi swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń .

  1. Pożyczka związkowa – informacja o ilości złożonych wniosków i kwocie do wypłaty pożyczki związkowej.
  2. Propozycje zmian w ZFŚS – podjęliśmy decyzję o odrzuceniu Propozycji Pracodawcy upominku świątecznego z ZFŚS. Ponadto związek przedstawił propozycję o dofinansowaniu ZFŚS podnosząc 300 zł dodatkowego odpisu .
  3. Aktualizacja działań administracyjnych – informacja o wprowadzeniu owoców w GSK PH i wymianie automatów do kawy.
  4. Zapisy do związku przyjęto 2- pracowników GSK Ph. S.A. – jednego z Commercial Sp . z o.o. – jednego z Novartis Poland Sp. z o.o.
  5. Wolne głosy i wnioski

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodzimierz  Sopel