„Wielkopolska, jakiej NIEznamy” – konkurs fotograficzny.

Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą. Fotografia to forma artystycznego wyrazu, a jednocześnie jeden z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej. Chcemy w ten sposób pokazać  miejsca mniej znane w Wielkopolsce, zaprosić także do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych i zachęcić do podzielenia się indywidualnym spojrzeniem na nasz region. Jest to trzecia edycja konkursu, pierwsza odbyła się pod tytułem Piła jakiej NIEznamy (2015), druga to Powiat pilski jakiego NIEznamy (2016). Teraz czas na „Wielkopolska, jakiej NIEznamy”.

Może Tobie uda się wykonać zdjęcie takiego miejsca, którego nikt jeszcze nie zna lub nie odkrył! Na zdjęcia czekamy do 31 grudnia 2017 r.

Masz pytanie, zadzwoń – Tel. 601970679. Więcej na stronie internetowej: www.effata.of.pl

Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. „Wielkopolska, jakiej NIEznamy”.

 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz jako Partner: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Agencja Reklamowa Opus Design. Honorowy patronat objął Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Patronat medialny: Radio Poznań S.A Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu, Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu.

  1. W Konkursie może wziąć udział każdy fotografujący.
  2. W konkursie biorą udział fotografie wykonane 2017 roku.
  3. Każdy z autorów może nadesłać dowolną ilość fotografii, w wersji papierowej,

w formacie 21×30 /lub zbliżonym/. Dodatkowo przesłać fotografie w formacie JPG, w rozdzielczości 300 dpi, i minimalnej wielkości dłuższego boku 2000 px oraz maksymalnej wielkości pliku 5 MB. na adres e-mail: effata@wp.pl

  1. Kryteria oceny prac przez Komisję: interpretacja tematu, pomysł.
  2. Wypełnić załączony formularz.
  3. Na fotografie czekamy do 31 grudnia 2017 roku, które prosimy przesłać na adres: Stowarzyszenie EFFATA, ul. W. Witosa 26/5, 64-920 Piła.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu – posiedzenie Komisji odbędzie się do 31 stycznia 2018 roku. Otwarcie wystawy nastąpi do 31 marca 2018 r.
  5. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
  6. Nagrody: I, II, III. miejsce, wyróżnienia, nagrody dodatkowe, rzeczowe, wyróżnienia sponsorskie, okolicznościowe dyplomy, warsztaty, plener oraz nagroda publiczności, głosowanie poprzez facebook.com – Konkurs Fotografii pt.: „Wielkopolska, jakiej NIEznamy”.
  7. 30 fotografii laureatów konkursu zostanie wydrukowanych przez organizatora w formacie 70×50 cm. i pokazanych na wystawie okolicznościowej. Wystawa będzie prezentowana w Poznaniu oraz w innych miastach Wielkopolski.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia na stronie: www.effata.of.pl