European Works Council Meeting 2017 – 13 do 16 czerwca 2017 Brentford

W dniach od 13 do 16 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie Europejskiej Rady Zakładowej Glaxo Smithkline Ltd. Delegację z Polski reprezentował Jacek Rozmiarek (GMS/GSK Pharmaceuticals S.A.) i Przemysław Szczepański (GSK Consumer Healthcare sp. z o.o./ GSK Services sp. z o.o./ GSK  Comercial sp. z o.o.). Spotkanie odbyło się w Brentford i składało się z 2 części: szkolenia dla członków EWC oraz sesji plenarnej, w trakcie której przedstawiciele pracowników mieli możliwość zadawania pytań oraz uzyskali informację na temat sytuacji oraz wyników firmy od osób reprezentujących zarząd. Wśród prezenterów byli m.in. V-ce prezydenci Pharmy dla obszaru Europy, szef Global Categories Consumer Healthcare, szefowie działów R&D, GMS, Vaccines i Global Support Functions. Zaprezentowany został również Brexit Update oraz stanowisko firmy w sprawie zachodzących zmian w związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Gospodarzem spotkania był Stuart Hepburn, SVP HR, Consumer Healthcare, który

przywitał przedstawicieli pracowników oraz władz firmy, jak również oficjalnie przedstawił nowych członków EWC z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Danii. Agenda spotkania koncentrowała się na strategii biznesowej GSK, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w Pharmie, Consumer Healthcare i Vaccines oraz wsparciu płynącym dla głównych obszarów biznesowych GSK z Global Support Functions, GMS i R&D.

Przewodniczący Europejskiej Rady Zakładowej podsumował spotkanie komitetu operacyjnego EWC oraz przebieg szkolenia dla członków EWC z 16 krajów. W trakcie pierwszych dwóch dni spotkania reprezentanci pracowników przedstawili również raporty krajowe w których opisali aktualną sytuację w spółkach GSK, wyniki finansowe dla poszczególnych krajów oraz zmiany oraz najważniejsze tematy, które chcieliby przedyskutować z przedstawicielami zarządu firmy. Wśród postulatów zgłoszonych przez polską delegację była między innymi propozycja wprowadzenia możliwości odwołania od ocen rocznych w PDP, która uzyskała aprobatę przedstawicieli innych państw oraz została oficjalnie zaprezentowana w trakcie spotkania z przedstawicielami firmy. Innymi ważnymi tematami były sytuacja w fabrykach we Włoszech i Belgii, zmiany organizacyjne, digitalizacja w obszarach Pharmy i Consumer Healthcare oraz wyzwania dla R&D oraz GMS.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem reprezentującego firmę i prowadzącego spotkanie Stuarta Hepburn’a dla reprezentantów EWC, który podkreślił bardzo dobry poziom dyskusji oraz dialogu. Prowadzący spotkanie podziękował również za wkład wszystkim członkom EWC za udział w spotkaniu i duże zaangażowanie, jak również przedstawicielom firmy za przekazanie szczegółowych informacji reprezentantom pracowników firmy.

Materiały i protokół ze spotkania jest dostępny dla pracowników GSK na stronach European Work Council w Intranecie.