Informacja z posiedzeń Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

Z dnia 22.03.2017r.

Posiedzenie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK zostało odwołane z powodu braku kworum.

Z dnia 27.03.2017r.

 1. Przyjęcie Uchwały w sprawie wykonania budżetu za 2016r.
 2. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2017r.
 3. Przyjęcie Uchwały w sprawie podpisania Preliminarza ZFŚS dla Aspen Polska Sp. z o.o.
 4. Przyjęcie Uchwały w sprawie zakupu upominku świątecznego dla członków związku.
 5. Przyjęcie Uchwały o podwyżce oraz wypłacie bonusa dla  Joanny Perkowskiej pracownika MOZ NSZZ Solidarność GSK.
 6. Organizacja Walnego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ Solidarność GSK.
 7. Przyjęcie Uchwały w sprawie podwyżki zasiłków statutowych.

Urodzenie dziecka                       – 500 PLN

Zgon członka rodziny                  – 300 PLN

Zgon członka związku                    – 400 PLN

Odprawa emeryt.-rentowa*      – 500 PLN

Zapomoga związkowa min.        – 400 PLN

*odprawa emerytalno –rentowa  wypłacona jest na podstawie decyzji ZUS

*W  przypadku rezygnacji z członkostwa w związku uprawnienie do  

   świadczenia mija po okresie 6 miesięcy.

 1. Przyjęcie Uchwały w sprawie zakupu bonów Sodexo dla koła emerytów i rencistów.
 2. Przyjęcie do związku 2 osoby GSK Services, 3 osoby SCR-M Resurs, 1 osoba GSK Consumer, 1 osoba GSK Commercial.
 1. Wolne głos i wnioski .

 

 Z dnia 27.04.2017r.

 1. Przyjęcie do związku – przyjęto 2- osoby GMS, 2- osoby GSK Services, 1 – osoba GSK Consumer.
 2. Przyjęcie Uchwały w sprawie wpłaty wadium za członka związku do Sądu Pracy.
 3. Przyjecie Uchwały w sprawie wpisania na listę członków szczególnie chronionych – Przewodnicząca SCR -M Resurs.
 4. Uchwała o przyznaniu zapomogi w kwocie 500 zł dla członka związku z koła emerytów i rencistów.
 5. Informacja o Wyborach Rady Pracowników GMS –I tura.
 6. Informacja z rozmów z Pracodawcą Novartis Poland Sp. z o.o.
 7. Informacja z rozmów z Pracodawcą Aspen Polska Sp. z o.o.
 8. Informacja dotycząca zmian w zasadach bonusowych w GSK Consumer.
 9. Informacja HR w sprawie włączenia dodatku internetowego do wynagrodzenia zasadniczego od 1.09.2017r.
 10. Informacja o sytuacji w SCR-M Resurs.
 11. Wolne głosy i wnioski.

Z dnia 25.05.2017r.

 1. Informacje z prac Prezydium.
 2. Przyjęcie Uchwały o przyznaniu zapomogi dla członka związku z koła emerytów i rencistów w kwocie 400 zł.
 3. Przyjęcie Uchwały w sprawie dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Świnoujściu w kwocie 4000 zł.
 4. Informacja Pracodawcy GMS w sprawie przesunięcia urlopu wypoczynkowego pracowników CAM 1,3 na m-c wrzesień 2017r.
 5. Informacja w sprawie utworzenia II zmiany dla laboratorium KJ.
 6. Rozmowy na temat ½ etatu.
 7. Wybory SIP w GMS – koniec kadencji czerwiec 2017r.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Z dnia 25.05.2017r.

 1. Przyjęcie do związku – 2 –osoby Novartis, 1 osoba GSK Commercial.
 2. Pismo Pracodawcy Aspen w sprawie zamiaru wypowiedzenia umów o pracę z członkami związku. (2- osoby).
 3. Informacja z negocjacji płacowych w Aspen.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie wpisania na listę członków szczególnie chronionych – 1 osoba z GSK Consumer.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminów Wyborów SIP w Spółkach GMS oraz GSK Services.
 6. Informacja z Komisji Parytetowej GSK z Pracodawcą.
 7. Informacja w sprawie ½ etatu. Po rozmowach z HR Pracodawca podjął decyzję ,że z dniem 1 lipca 2017r. 4 –osoby z KJ będą pracować na cały etat.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący

MOZ NSZZ Solidarność GSK