Promocja w ośrodkach Geovita dla członków Związku.

Informacja dotycząca wszystkich członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność .

W załączniku przesyłam ofertę dla wszystkich członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.

Oferta dotyczy rabatu i przywilejów w ośrodkach Geovity dla naszych członków.

Uprawnionym do otrzymania rabatu jest członek KSPCH NSZZ Solidarność, który złoży w wybranym obiekcie oświadczenie potwierdzające przynależność do KSPCH NSZZ Solidarność  Uprawnionym do otrzymania rabatu jest członek KSPCH NSZZ Solidarność oraz jego rodzina (współmałżonek i dzieci do 18 lat).

Aby otrzymać ofertę VIP dla członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, należy podczas dokonywania rezerwacji  wpisać we wniosku, oświadczenie potwierdzające przynależność do KSPCH NSZZ Solidarność.

Opis oferty – plik

Mirosław  Miara

Włodzimierz  Sopel