Informacja z posiedzeń Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

Z dnia 12.01.2017r.

 1. Przyjęcia do związku – przyjęto 4-osoby Novartis, GMS.
 2. Informacja ze spotkania w sprawie regulacji płac w 2017r.
 3. Informacja w sprawie wyborów do Rady Pracowników GMS.
 4. Wolne głosy i wnioski.

Z dnia 26.01.2017r.

 1. Zmiany w ZUZP Fabryka oraz w Regulaminach wynagradzania Commercial, Consumer
 2. Uchwała dotycząca podpisania porozumienia w sprawie wzrostu wskaźnika wynagrodzeń w 2017r.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia do MOZ NSZZ Solidarność GSK – koła Spółdzielczego Centrum Rehabilitacyjnego Medycznego „RESURS” Wrocław.
 4. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 1500 zł.
 5. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 500 zł.
 6. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 300 zł.
 7. Wolne głos i wnioski -tematy na komisję Parytetową, odzież ochronna, umowa z Luxmed.

Z dnia 23.02.2017r.

 1. Przyjęcia do związku – przyjęto 7 -osób SCRM Resurs
 2. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 300 zł.
 3. Udzielenie wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Wspierania Opieki Paliatywnej w Poznaniu w kwocie 1000 zł.
 4. Decyzja w sprawie podpisania Preliminarzy ZFŚS w spółkach GSK na 2017r.
 5. Decyzja w sprawie podpisania Preliminarza ZFŚS w spółce Novartis Polan Sp. z o.o. na 2017r.
 1. Omówienie złożenia kasacji w Sądzie Najwyższym w sprawie SIP GSK Commercial przez pełnomocników Pracodawcy.
 2. Informacja z przebiegu rozmów na Komisji Parytetowej z Pracodawcą GSK.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Z dnia 07.03.2017r.

 1. Przyjęcia do związku – 1 osoba Novartis.
 2. Pismo Pracodawcy GMS w sprawie rozwiązania umowy o pracę z członkiem związku.
 3. Rozliczenie wycieczki na Podlasie.
 4. Upoważnienie dla Przewodniczącego Włodzimierza Sopla, Katarzyny Fila-Turkiewicz, Hanny Chęć do przedstawienia Pracodawcy Novartis projektu Regulaminu ZFŚS.
 5. Zasiłki Statutowe – dyskusja, przedstawienie nowych propozycji kwot zasiłków na następną Komisję MOZ .
 6. Wyjazd do Aspen na rozmowy z Pracodawcą w dniu 14.03.2017r. Warszawa.
 7. Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność GSK – 20 marzec 2017r. Poznań.
 8. Wyjazd do Novartisu na rozmowy z Pracodawcą w dniu 31.03.2017r. Warszawa.

Włodzimierz Sopel