Akademie der Arbeit przy uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem zaprasza na roczne bezpłatne studia.

Celem studiów jest wykształcenie kompetencji w zakresie:

prawa pracy, polityki społecznej, ekonomii i gospodarki,

organizacji i zarządzania oraz technik negocjacji.

W każde z wymienionych zagadnień wplecione są elementy etyki.

Stypendium przygotowane jest przede wszystkim z myślą

o liderach związków zawodowych.

 

OFERTA

na rok akademicki 2016/2017

skierowana jest do

osób zrzeszonych w „Solidarności” oraz studentów

Brak ograniczeń wiekowych!

 

  • Rozpoczęcie studiów: wrzesień 2016 r.
  • Wymagania: biegła znajomość j. niemieckiego
  • Strona niemiecka gwarantuje: stypendium, zakwaterowanie,

wyżywienie w stołówce studenckiej, ubezpieczenie zdrowotne,

pokrycie kosztów podróży w obie strony.

  • CV w j. polskim i j. niemieckim – do 10 kwietnia 2016 r:

agnieszka.minkowska@solidarnosc.poznan.pl

 

O przyznaniu stypendium zadecyduje ostatecznie rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim oraz w j. polskim, zorganizowana  w siedzibie NSZZ Solidarność w Poznaniu w maju 2016 r. Dokładny termin zostanie przekazany kandydatom, którzy nadeślą wymagane zgłoszenia.