Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. 10 czerwiec 2015

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

 

Porządek zebrania.

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Zapisy do związku- jedna osoba z Novartisu.
  3. Pismo w sprawie dofinansowania Turnusu dla dzieci niepełnosprawnych w Dziwnowie. Uchwała o przeznaczeniu 3000,00 zł.
  1. Wybory ławników kadencja 2016-2019 – informacja
  2. Szkolenie SIP NSZZ Solidarność GSK – 17 czerwiec 2015r. Poznań
  3. Wniosek o zapomogę koła PM – Uchwała o przyznaniu zapomogi w kwocie 300,00zł.
  4. Pismo HR Fabryki- art.52 KP.
  5. Uchwała o podpisaniu preliminarza ZFŚS ASPEN – pozytywna opinia zespołu negocjacyjnego.
  6. Regulacja płac – przebieg negocjacji ASPEN – przesłanie odpowiedzi na pismo z dn. 9 .06.2015r.
  7. Pisma NOVARTIS – podjęcie uchwał i przesłanie odpowiedzi do Novartis Poland Sp .z o.o.

11.Wolne głosy i wnioski.

 

Włodzimierz  Sopel.