Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w spółce GSK Commercial Sp. z o. o.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

Proszę o zapoznanie się z poniższym Komunikatem Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy (ZSIP) w spółce GSK Commercial Sp. z o. o.

Komunikat jest także załączony do tego emaila.

 

Aby ułatwić kontakt pracowników z wybranymi reprezentantami ZSIP Komisja Wyborcza ustaliła następujące okręgi wyborcze:

 

1.Okręg wyborczy –  Północ

2.Okręg wyborczy –  Południe

3.Okręg wyborczy –  Wschód

4.Okręg wyborczy –  Zachód

5.Okręg wyborczy –  Warszawa

 

Przydział pracowników do poszczególnych okręgów wyborczych został oparty o informacje o adresie pracownika podanym w bazie danych HR.,

Następnie należy przesłać skan wypełnionego formularza na adres  wlodzimierz.w.sopel@gsk.com lub dostarczyć go do siedziby MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań budynek Administracyjny parter pokój 13.

Termin składania kandydatur upływa 28 stycznia 2015 o godzinie 15:00.

 

Wybory odbędą się we  w formie elektronicznej w następujących terminach:

1.Okręg wyborczy – Północ – 29 stycznia 2015r godz.10:00-18:00

2.Okręg wyborczy – Południe – 30 stycznia 2015r. godz. 10:00-18:00

3.Okręg wyborczy – Wschód – 2 lutego 2015r. godz.10:00-18:00

4.Okręg wyborczy – Zachód – 3 lutego 2015r. godz.10:00-18:00

5.Okręg wyborczy – Warszawa – 4 lutego 2015r. godz.10:00- 18:00

 

Procedura głosowania zostanie przesłana w kolejnej komunikacji 28 stycznia 2015 około godziny 15:00.