Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK w dniach 20.06.2018r i 04.07.2018r.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK w dniu 20.06.2018r.

Agenda

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia – przyjęto jednogłośnie,
 2. Zapisy do związku -przyjęto jedną osobę z Novartis Poland.
 3. Informacje z rozmów w sprawie ZUZP w SCR-M Resurs – przedstawiła przewodnicząca koła Anna Rowska -Sopel
 4. Informacja ze spółki Novartis Poland – przedstawił Włodzimierz Sopel.
 5. Analiza regulacji wynagrodzeń – kwiecień 2018 w spółkach GSK.
 6. Informacja z spotkania Komisji Parytetowej w dniu 20.06.2018r.
 7. Informacja z Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.
 8. Sprawy sekcji Młodych GSK.
 9. Wolne głosy i wnioski.

Włodek Sopel

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK w dniu 04.07.2018r.

Agenda

1 Przyjęcie porządku posiedzenia – przyjęto jednogłośnie.

 1. Zapisy do związku – odroczono do 20 lipca przyjęcie 3 osób z Novartis Poland.
 2. Informacja ze spółki Novartis Poland – przedstawił Włodzimierz Sopel. Podjęto uchwałę o podpisaniu Regulaminu ZFŚS oraz Preliminarza na 2018r.- – jednogłośnie.
 3. Przekazanie informacji dot. uzgodnień z Pracodawcą GSK na temat zapisów o monitoringu w Reg. Pracy.
 4. Wolne głosy i wnioski.

Włodek Sopel

 

 

Warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki – 08-09 września 2018

Warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

W dniach 08-09 września 2018 r. po raz kolejny Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, pełnił wartę przy grobie Patrona NSZZ Solidarność – KS. Jerzego Popiełuszki. Tym razem za zorganizowanie warty była odpowiedzialna Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego a koordynatorem warty był WŁODZIMIERZ SOPEL – przewodniczący organizacji związkowej w GlaxoSmithKline Poznań (wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego). Składam bardzo serdeczne podziękowania przede wszystkim Włodkowi, który podjął się zorganizowania warty i przywiózł do Warszawy drużynę z GlaxoSmithKline Poznań, która pełniła wartę w nocy od godz. 24.00 do 6.00.

Równie wielkie podziękowania dla Celiny Kuc – Przewodniczącej w Clinico Medical, która z koleżankami i kolegami z firmy, pełniła wartę dwukrotnie 08.10 w godz. 15.00-18.00 i 09.10 w godz. 6.00-9.00. Duże podziękowanie również składam przewodniczącej z Tevy Kraków – Bogusi Grysiak  za wartę przedstawicieli jej organizacji w godz. 12.00 – 15.00 pierwszego dnia. Wielkie podziękowania dla przewodniczącej z Polfy Lublin – Liliannie Kiszczak, która z kolegami dzielnie pełniła wartę drugiego dnia w godz. 9.00 – 12.00

Pierwszy raz wartę pełniły koleżanki z AstraZeneca – wielkie dzięki, no i podziękowania dla koleżanek i kolegów z mojej macierzystej firmy – Polfy Warszawa, którzy na warcie byli w godz. 21.00 – 24.00 pierwszego dnia.

Mirosław Miara

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP – plik

Powroźnik 17.05.2017r.

PREZYDIUM KRAJOWEJ KOMISJI NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP.

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność, w sprawie wynajmu Sali BHP, zgłasza stanowczy sprzeciw wobec jej udostępniania podmiotom, których działalność, przekonania i wyznawane ideały, budzą powszechne kontrowersje, nie są zbieżne lub stoją w sprzeczności z wartościami reprezentowanymi przez NSZZ Solidarność.
Symbolika i wyjątkowy charakter tego miejsca, jego historia i znaczenie, nakładają na odpowiedzialnych za jego udostępnianie, szczególny obowiązek podejmowania rozważnych decyzji o jego wynajmie oraz dokładnej weryfikacji podmiotów chcących z tego wynajmu korzystać.
Prezentowanie przez Związek przejrzystości zasad, wartości i ducha Solidarności zawsze powinno zachować wyższość nad potrzebą komercji i być priorytetem w każdym działaniu.
Z tego powodu, WZD KSPPF NSZZ Solidarność w sprawie dalszego zarządzania Salą BHP, oczekuje bezwzględnej realizacji powinności wyrażonej w niniejszym stanowisku.

Przewodniczący KSPPF NSZZ „Solidarność” Mirosław Miara

Ostatnie pożegnanie ś.p. Andrzej Sielimowicz

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.06.2018 r. w wieku 65 lat

odszedł od nas Kolega

ś.p. Andrzej Sielimowicz

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w latach

1989-1992

Andrzej był zaangażowany w tworzenie Związku, z oddaniem działał na rzecz pracowników Polfy i GlaxoSmithKline.

Pozostanie w naszej serdecznej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się 5 lipca 2018r., o godz. 14:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „MEDIACJE W STOSUNKACH PRACY – NOWA PERSPEKTYWA PRAKTYCZNA”

Wydarzenie, rozpoczyna się 21-06-2018

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”,która odbędzie się w czwartek 21 czerwca o godzinie 14.00 w Auli Profesora Zbigniewa Radwańskiego w Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy al. Niepodległości 53.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Regionem Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres e-mail aklupa@amu.edu.pl do dnia 17 czerwca 2018 r.

ZAPROSZENIE – Mediacje w stosunkach pracy

Mirosław Miara szefem Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

W ubiegłym tygodniu w Powroźniku koło Krynicy Zdrój obradowało Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidarność”, które m.in. wybrało nowe władze. Przewodniczącym ponownie został Mirosław Miara.

Sekcja zrzesza organizacje związkowe z 15 największych zakładów farmaceutycznych z całej Polski. Należą do niej: Polpharma Starogard, GlaxoSmithKline Poznań, Teva Kraków, Gedeon Richter Polska, ICN Rzeszów, Jelfa Jelenia Góra, Fresenius Kabi, Clinico Medical, Aster Zeneca, Polfa Warszawa, Polpharma Oddział w Nowej Dębie (dawniej Sanfarm ), Adamed Pabianice, Polfa Lublin, Herbapol Lublin oraz Polfa Tarchomin.

Delegaci oprócz przewodniczącego na nową kadencję 2018-2022 wybrali również Radę Sekcji, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.