Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,27.09.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Omówiono propozycję Pracodawcy w sprawie zmian w Pracowniczym Planie Emerytalnym dla spółek GSK.
 3. Informacja na temat monitoringu w GMS.
 4. Podjęto uchwałę o podpisaniu nowej umowy o PPE dla spółek GSK.
 5. Upoważnienie Włodzimierza Sopla oraz Tomasza Szelangiewicza do podpisania umowy PPE.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,24.09.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 3 osoby z GSK Pharmaceuticals S.A.,

1 osobę z GSK Consumer, 5 osób z Novartis Poland.

 1. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Parytetowej z

Pracodawcą (notatka ze spotkania u przewodniczących kół

związkowych).

 1. Rozpoczęcie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na

2019r.

 1. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,28.08.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto 1 osobę z GSK Pharmaceuticals S.A.
 3. Przyjęto uchwałę o dofinansowaniu wycieczki związkowej w Bieszczady.
 4. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu kosztów wyjazdu na wartę przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy.
 5. Omówiono propozycję tematów na spotkanie z Dyrektorem Fabryki.
 6. Informacja z rozmów z Pracodawcą Novartis Poland.
 7. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,18.07.2018r

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

 1. Przyjęcie porządku zebrania
 2. Przyjęto do związku -1 osoba z GSK Services, 1 osoba Novartis, 1 osoba GSK Consumer.
 3. Przyznano jedną zapomogę dla członka związku w kwocie 400 zł.
 4. Przedyskutowano pismo w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem związku.
 5. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Świnoujściu w kwocie 4000 zł.
 6. Podjęto uchwałę o dopisaniu członka związku na listę pracowników szczególnie chronionych.
 7. Omówiono sytuację w Novartis Poland.
 8. Przedyskutowano tematy na rozmowy z Pracodawcą GSK:

– zwiększenie odpisu dodatkowego na ZFŚS

– zwiększenie o wskaźnik inflacji nagród jubileuszowych.

– uruchomienie nagrody świątecznej.

– dodatku do szefów zmian.

– dodatku dla osób szkolących nowo zatrudnionych.

– wzrost wypłaty odszkodowań z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.

– wzrost odprawy przy przejściu na emeryturę.

 1. Wolne głosy i wnioski.

Plan szkoleń na sezon wrzesień – grudzien 2018

Formularz Zgłoszenie angielski

FORMULARZ zgłoszeniowy na szkolenie WORD

FORMULARZ – zgłoszenie na szkolenie PDF

Uwaga: ze względu na roczny urlop dotychczasowej osoby odpowiedzialnej za organizację szkoleń (Agnieszki Mińkowskiej) prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych i ewentualny kontakt ws. szkoleń wyłącznie na adres e-mailowy:  szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

WRZESIEŃ 2018

 

ANGIELSKI DLA ZWIĄZKOWCÓW 2018/ 2019 – zapisy do 16 września!

TERMIN: Czas trwania kursu: 10 miesięcy.

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska oraz sympatycy

MIEJSCE: zajęcia popołudniowe, raz w tygodniu,  w salach Regionu Wlkp. NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7 w Poznaniu, wg. ustaleń  wynikających z deklaracji dostępności czasowej uczestników.

PROWADZĄCY: lektorzy Szkoły Języków Obcych ‘Akcent’ z Poznania

ZGŁOSZENIA:

– do 16 września 2018 r.

– opłata 560 zł

– pisemne zgłoszenie na załączonym formularzu na adres e-mai: suchylas@akcent-poznan.com.pl 

Więcej informacji:

– patrz formularz zgłoszeniowy z regulaminem – w załączeniu

– kontakt ws. kursu: Biuro SJO „Akcent” oddział w Suchym Lesie: tel. (61) 22 45 102 (w sierpniu w godz. 12.00 – 17.00, od września w godz. 12.00-19.00)

Dotychczasowi uczestnicy proszeni są o wpisanie poziomu swojej dawnej grupy w zgłoszeniu.

 

 

WARSZTATY MEDIALNE – redagowanie komunikatów, materiałów związkowych

TERMIN: 27 – 28 września  (czw. – pt.), start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 15 osób.

POWADZĄCY: Hanna Daszczyńska – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 13 września 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2018

 

ROZWÓJ ORGANIAZCJI ZWIĄZKOWEJ

TERMIN: 04 – 05 października (czw. – pt.) 2018 r. , start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe z 1 noclegiem

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

POWADZĄCY: Janusz Zabiega – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Hotel Niedźwiedź, ul. Wczasowa 20,  Nowy Dębiec, dojazd we własnym zakresie

OPŁATA: 120 zł od uczestnika płatne bezpośrednio na miejscu szkolenia. Możliwość wystawienia przez hotel faktury na organizację.

Uwaga! Dla osób z nowych organizacji zarejestrowanych w okresie październik 2017 – wrzesień 2018 r. szkolenie jest bezpłatne.

ZGŁOSZENIA: do 20 września 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

ABC PRAWA ZWIĄZKOWEGO – ustawa o związkach zawodowych

TERMIN: 23 październik (wt.), godz. 10:00 – 14:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. Uwaga: max 30 osób

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Dział Prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 17 października 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

LISTOPAD 2018

 

NEGOCJACJE DLA ZWIĄZKOWCÓW

TERMIN: 07 – 09 listopada (śr.- pt.) 2018, godz. 09:00 – 16:00, szkolenie trzydniowe

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

CEL: Negocjacje jako optymalna metoda rozwiązywania konfliktów, poznanie kolejnych etapów ich przygotowania i prowadzenia. Prezentacja wybranych technik negocjacyjnych w kontekście negocjacji związkowej.

PROWADZĄCY: Jan Plata-Przechlewski, Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 20 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

 

 

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

TERMIN: 22 listopada (czw.), godz. 10:00 – 13:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. Uwaga: max 30 osób

CEL: Omówienie specyfiki ZFŚS i przygotowanie do rozmów z pracodawcą.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Dział Prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 15 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

GRUDZIEŃ 2018

 

ROZWÓJ ORGANIAZCJI ZWIĄZKOWEJ

TERMIN: 06 – 07 grudnia (czw. – pt.) 2018 r. , start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe z 1 noclegiem

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

POWADZĄCY: Janusz Zabiega – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Hotel Niedźwiedź, ul. Wczasowa 20,  Nowy Dębiec, dojazd we własnym zakresie

OPŁATA: 120 zł od uczestnika płatne bezpośrednio na miejscu szkolenia. Możliwość wystawienia przez hotel faktury na organizację.

Uwaga! Dla osób z nowych organizacji zarejestrowanych w okresie grudzień 2017 – listopad 2018 r. szkolenie jest bezpłatne.

ZGŁOSZENIA: do 20 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

 

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK w dniach 20.06.2018r i 04.07.2018r.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK w dniu 20.06.2018r.

Agenda

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia – przyjęto jednogłośnie,
 2. Zapisy do związku -przyjęto jedną osobę z Novartis Poland.
 3. Informacje z rozmów w sprawie ZUZP w SCR-M Resurs – przedstawiła przewodnicząca koła Anna Rowska -Sopel
 4. Informacja ze spółki Novartis Poland – przedstawił Włodzimierz Sopel.
 5. Analiza regulacji wynagrodzeń – kwiecień 2018 w spółkach GSK.
 6. Informacja z spotkania Komisji Parytetowej w dniu 20.06.2018r.
 7. Informacja z Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.
 8. Sprawy sekcji Młodych GSK.
 9. Wolne głosy i wnioski.

Włodek Sopel

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK w dniu 04.07.2018r.

Agenda

1 Przyjęcie porządku posiedzenia – przyjęto jednogłośnie.

 1. Zapisy do związku – odroczono do 20 lipca przyjęcie 3 osób z Novartis Poland.
 2. Informacja ze spółki Novartis Poland – przedstawił Włodzimierz Sopel. Podjęto uchwałę o podpisaniu Regulaminu ZFŚS oraz Preliminarza na 2018r.- – jednogłośnie.
 3. Przekazanie informacji dot. uzgodnień z Pracodawcą GSK na temat zapisów o monitoringu w Reg. Pracy.
 4. Wolne głosy i wnioski.

Włodek Sopel

 

 

Warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki – 08-09 września 2018

Warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

W dniach 08-09 września 2018 r. po raz kolejny Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, pełnił wartę przy grobie Patrona NSZZ Solidarność – KS. Jerzego Popiełuszki. Tym razem za zorganizowanie warty była odpowiedzialna Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego a koordynatorem warty był WŁODZIMIERZ SOPEL – przewodniczący organizacji związkowej w GlaxoSmithKline Poznań (wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego). Składam bardzo serdeczne podziękowania przede wszystkim Włodkowi, który podjął się zorganizowania warty i przywiózł do Warszawy drużynę z GlaxoSmithKline Poznań, która pełniła wartę w nocy od godz. 24.00 do 6.00.

Równie wielkie podziękowania dla Celiny Kuc – Przewodniczącej w Clinico Medical, która z koleżankami i kolegami z firmy, pełniła wartę dwukrotnie 08.10 w godz. 15.00-18.00 i 09.10 w godz. 6.00-9.00. Duże podziękowanie również składam przewodniczącej z Tevy Kraków – Bogusi Grysiak  za wartę przedstawicieli jej organizacji w godz. 12.00 – 15.00 pierwszego dnia. Wielkie podziękowania dla przewodniczącej z Polfy Lublin – Liliannie Kiszczak, która z kolegami dzielnie pełniła wartę drugiego dnia w godz. 9.00 – 12.00

Pierwszy raz wartę pełniły koleżanki z AstraZeneca – wielkie dzięki, no i podziękowania dla koleżanek i kolegów z mojej macierzystej firmy – Polfy Warszawa, którzy na warcie byli w godz. 21.00 – 24.00 pierwszego dnia.

Mirosław Miara

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP – plik

Powroźnik 17.05.2017r.

PREZYDIUM KRAJOWEJ KOMISJI NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP.

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność, w sprawie wynajmu Sali BHP, zgłasza stanowczy sprzeciw wobec jej udostępniania podmiotom, których działalność, przekonania i wyznawane ideały, budzą powszechne kontrowersje, nie są zbieżne lub stoją w sprzeczności z wartościami reprezentowanymi przez NSZZ Solidarność.
Symbolika i wyjątkowy charakter tego miejsca, jego historia i znaczenie, nakładają na odpowiedzialnych za jego udostępnianie, szczególny obowiązek podejmowania rozważnych decyzji o jego wynajmie oraz dokładnej weryfikacji podmiotów chcących z tego wynajmu korzystać.
Prezentowanie przez Związek przejrzystości zasad, wartości i ducha Solidarności zawsze powinno zachować wyższość nad potrzebą komercji i być priorytetem w każdym działaniu.
Z tego powodu, WZD KSPPF NSZZ Solidarność w sprawie dalszego zarządzania Salą BHP, oczekuje bezwzględnej realizacji powinności wyrażonej w niniejszym stanowisku.

Przewodniczący KSPPF NSZZ „Solidarność” Mirosław Miara