Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2019-09-17

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 2 osoby Novartis Poland ,2  osoby Aspen Polska, 3 osoby GSK PH S.A. ,1 osobę z GSK Services.
 3. Informacja ze spotkania z Pracodawcą Aspen Polska.
 4. Informacja ze spotkania z Pracodawcą Novartis Poland.
 5. Rozpoczęcie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku w spółkach GSK.
 6. Wolne głosy i wnioski – dyskusja nad propozycją organizacji dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w 2020r.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań, 2019.09.04

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęto do organizacji 2-osoby GSK Ph., 1 osobę z GSK Commercial, 4 -osoby z Novartis Poland
 3. Komisja przyznała 2 zapomogi losowe w kwocie 500zł.
 4. Podjęto uchwałę upoważniającą do podpisania Reg. Pracy spółek GSK Ph. S.A. – GSK Services, GSK Commercial, GSK Consumer
 5. Włodzimierz Sopel przekazał informację z posiedzenia Komisji Parytetowej z Pracodawcą spółek GSK.
 6. Przewodniczący Rady Pracowników GSK Pharmaceuticals PH. Przekazał informację ze spotkania z Pracodawcą GSK.
 7. Wolne głosy i wnioski – poruszano tematy dotyczące spraw pracowniczych.

Wycieczka Suwalszczyzna i Wilno 25-29.09.2019

MOZ NSZZ „Solidarność” GSK S.A. serdecznie zaprasza do udziału w wycieczce SUWALSZCZYZNA i WILNO w terminie 25-29.09.2019r.

25.09.2019 – środa

– wyjazd z Poznania 6.00

– Skansen Parku Etnograficznego, Muzeum Budownictwa Ludowego i Sala Wystawowa w Olsztynku

– przejazd do hotelu w Augustowie, zakwaterowanie + obiadokolacja

26.09.2019 – czwartek

Zwiedzanie Suwalszczyzny:

Wyjazd z Augustowa około 9:00 Powrót około 18:00

w programie:

 • Studzieniczna – miejsce kultu religijnego, drewniany Kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplernej, drewniana dzwonnica, na półwyspie murowana neorenesansowa Kaplica Matki Boskiej.
 • Sejny – Bazylika
 • Wigry – Zespół Klasztorny Kamedułów
 • Jeleniewo – obiad regionalny
 • Cisowa Góra – punkt widokowy,
 • Smolniki – malownicze widoki na panoramę doliny Szeszupy z zespołem jezior kleszczowskich,
 • Stańczyki – najwyższe w Europie wiadukty kolejowe (nieczynne)

Kolacja z muzyką na żywo – godz. 20.00

27.09.2019 – piątek

 • Rejs statkiem do Studziennicznej
 • Muzeum Kanałów Augustowskich
 • Spacer z przewodnikiem po Augustowie
 • Powrót do hotelu, obiadokolacja
 • ognisko

28.09.2019 – sobota

TROKI – WILNO

 • Godz. 6:00                 Wyjazd z Augustowa  Powrót ok 20.00-21.00
 • Godz. 7:00                 Na granicy w Ogrodnikach wymiana waluty (euro)
 • Godz. 9:00–11:30      Zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich i degustacja                                      karaimskich specjałów
 • Godz.12:30 – ok. 16: 30 Zwiedzanie Wilna:

Ostra Brama, Rynek Starowileński, Kościoły: Św. Piotra i Pawła na Antokolu, Kościół Św. Anny, Kościół Św. Ducha, Św. Jana, Katedra, Cerkiew Św. Trójcy, Cmentarz na Rossie, Górę Trzech Krzyży, Plac Ratuszowy, ul. Zamkowa.

 • Możliwość zrobienia zakupów w sklepie Iki bądź Rimi.
 • Około 20:00 – 21:00 Powrót do Augustowa.

29.09.2019 – niedziela

9.00 – wyjazd do Poznania, obiad w drodze

Koszt wycieczki wynosi 855 zł / osobę. + autokar. NSZZ „Solidarność” pokrywa koszty autokaru.

Po dofinansowaniu koszt dla członka Koła NSZZ „Solidarność” wynosi 455 zł. + 1 os. towarzysząca 855 zł.

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne:

Włodek Sopel 502 604 393 8-9.08.2019 r.

Joanna Perkowska 668 966 115 19-20.08.2019 r.

Kwotę 250 zł/os proszę przelać do 20.08.2019 r. na konto:

NSZZ Solidarność GSK SA87 1160 2202 0000 0000 2835 1756

W imieniu MOZ NSZZ Solidarność GSK SA

Włodzimierz Sopel

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań,04 lipiec 2019r.

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Zapisy do związku.
  Przyjęto do związku 3 osoby z GMS,18-osób z GSK Commercial, 3 osoby z Novartis Poland.
 3. Komisja MOZ podjęła uchwałę o dofinansowaniu języka angielskiego dla członków związku organizowanego przez Zarząd Regionu w kwocie 50% kosztów uczestnictwa.
 4. Przyznano zapomogę w kwocie 500 zł dla Bartka z PSP na prośbę Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Wlkp.
 5. Przyznano zapomogę w kwocie 400 zł. Dla emerytki.
 6. Komisja podjęła uchwałę o dofinansowaniu transportu dla dzieci niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny w Świnoujściu w kwocie 3000 zł
 7. Dofinansowano również turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Świnoujściu w kwocie 4000 zł.
 8. Omówiono program ELLIPTA z GSK Commercial – program transferowych odejść.
 9. Przewodniczący przedstawił propozycję zmian w ZUZP oraz Regulaminach wynagrodzeń w spółkach GSK.
 10. Informacja z negocjacji płacowych w Aspen Polska.
 11. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel

„ANGIELSKI DLA ZWIĄZKOWCÓW i SYMPATYKÓW” 2019/2020

Skrócony regulamin szkolenia językowego 2019/2020  

 1. Szkolenie obejmuje 30 spotkań po 90 minut. ( 10 mscy)
 2. Zajęcia będą odbywać się grupach od 8 do 12 osób.
 3. Koszt ewentualnego zakupu podręczników ponoszą uczestnicy kursów.
 4. Lektorzy sprawdzać będą regularnie frekwencję na zajęciach oraz przeprowadzą test sprawdzający  przynajmniej raz w semestrze.
 5. Uczestnicy zobowiązani są uiścić opłatę za szkolenie językowe w kwocie 590 zł do 16 września 2019 r.
 6. Członkom Solidarności Związek dofinansuje opłatę w wysokości 50 %
 7. Szkoła Języków Obcych Akcent zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną i fachową realizacją programu kursu, w którym uczestniczy kursant.
 8. Szkoła wystawi uczestnikom Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu językowego po zaliczeniu testów sprawdzających oraz obecności na minimum 70% zajęć..
 9. Formularz zgłoszeniowy z regulaminem znajduje się w siedzibie NSZZ Solidarność – pok 13 lub na  stronie Zarządu Regionu.

Kontakt ws kursu: Biuro  SJO  „Akcent”, Suchy Las, tel. 61 2245102 ( 12.00 – 17.00 )

Zgłoszenia w GSK SA –  najpóźniej do 02.09.2019 r.

Kontakt: Joanna Perkowska tel. 61 860 1074, Włodzimierz Sopel tel. 61 860 10 75

Informacja z Rady KSPPF

Pierwszy malutki kroczek Sekcji Farmacji NSZZ Solidarność w kierunku PUZP

Krajowi Producenci Leków (PZPPF) podpisali dziś (21 marca br.) deklarację współpracy z Radą Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność. Jej celem jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz rozwoju branży farmaceutycznej w Polsce.

Krajowe firmy farmaceutyczne generują 100 tys. miejsc pracy. W wielu z nich prawie połowa pracowników to członkowie Solidarności. Podpisana deklaracja zakłada m.in. podejmowanie efektywnych działań przez obie strony w celu identyfikacji oraz zapobiegania zagrożeniom dla rozwoju branży farmaceutycznej w Polsce. Sygnotariusze tego porozumienia postanowili połączyć siły, aby przemysł lekowy w pełni wykorzystał swój potencjał rozwojowy i stał się liderem w produkcji leków generycznych i biologicznych w Europie. Ważne jest więc, aby polityka refundacyjna brała pod uwagę lokowanie w Polsce produkcji, nowych inwestycji i rozwijania tych już istniejących.

– Dostrzegamy istotną rolę organizacji pracodawców w obronie interesów przedsiębiorstw. A to nasz wspólny cel. Rozwój firm, w których jesteśmy zatrudnieni gwarantuje nam dobre warunki pracy, godziwe wynagrodzenia i możliwości rozwoju zawodowego – powiedział Mirosław Miara, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność.

– Na sukces naszych przedsiębiorstw pracujemy wszyscy: naukowcy, finansiści, zatrudnieni przy produkcji, logistyce czy marketingowcy. Jesteśmy fachowcami i dbamy o nasze miejsca pracy. Zarówno Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, jak i członkowie NSZZ Solidarność mamy w tej chwili wspólny cel – wykorzystanie ogromnego potencjału tego przemysłu w Polsce. I rozumiejąc, jak istotny jest wpływ organizacji pracowniczych, związków zawodowych na rozwój firm, chcemy naszą współpracę zacieśnić – podkreślała Barbara Misiewicz – Jagielak, wiceprezes PZPPF.

Zdaniem PZPPF i związkowców, oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca pomiędzy pracodawcami i pracownikami jest najbardziej efektywnym ekonomicznie i społecznie sposobem wpływania na administrację państwową w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Obie strony chcą wspólnie uczestniczyć w pracach legislacyjnych, współpracować z Parlamentem RP oraz Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.
Sygnatariusze Deklaracji zobowiązali się także do zapobiegania sporom zbiorowym poprzez wypracowanie wspólnej platformy Dialogu Społecznego zajmującej się warunkami pracy i zatrudnienia, poszanowaniem godności pracowników, uwzględniając zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn. Zarówno PZPPF, jak i NSZZ Solidarność zgadzają się, że obrona praw pracowniczych powinna odbywać się bez naruszania podstawowych interesów przedsiębiorstw i nie może być podejmowana, jeśli mogłoby to skutkować upadłością lub ograniczeniem szans rozwojowych przedsiębiorstw.

Strony porozumienia podkreślały, że możliwe jest prowadzenie dialogu dotyczącego zbiorowych stosunków pracy w branży farmaceutycznej oraz regulacji prawnych czy wspólnie wynegocjowanych porozumień. Dlatego niezwłocznie przystąpią do wypracowania polityk oraz planów szkoleniowo – konferencyjnych dotyczących współpracy w ramach dialogu społecznego.

Halina Pilonis

Informacje z posiedzeń Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK – kw. 3 2018, kw. 1 2019.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-10-25

 

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęcie do związku -jedna osoba z GMS.
 3. Komisja wyraziła zgodę na wypłatę z ZFŚS upominku świątecznego dla GMS w/g progów dochodowych:

I – 600 zł.

II-  500 zł.

III  400 zł.

 1. Informacja na temat zmian PPE.
 2. Dofinansowanie do okularów pracowników terenowych -temat na Komisję Parytetową.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-06-11

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku jedna osobę z GMS.
 3. Uchwała nr 9 XXXIX KZD ws. Zmian w § 36 Statutu NSZZ Solidarność o przedłużeniu obecnej kadencji do 2023 roku.
 4. Informacja z Komisji Parytetowej – protokół z komisji.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-11-14

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 3 -osoby z GMS.
 3. Informacja z Komisji Parytetowej :

– monitoring

– zmiany w ZFŚS

– wskaźnik podwyżki płac na 2019 r.

 1. Zmiany w ZUZP -omówiono propozycje zmian.
 2. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-11-22

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku jedną osobę z Aspen Polska oraz GMS.
 3. Przedstawienie projektu pisma do Novartisu w sprawie pracowniczej.
 4. Omówiono zmiany w zasadach bonusowych w GSK Commercial oraz GSK Consumer
 5. Podjęto uchwałę o sfinansowaniu spotkania opłatkowego koła emerytów i rencistów w dniu 5 grudnia 2018r.
 6. Negocjacje płacowe – przedstawiono projekt związkowy porozumienia płacowego GSM przesłanego do HR.
 7. Wolne głosy i wnioski

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2019-02-07

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 8-osób z Novartis Poland, 6 -osób z GMS, 2 – osoby z GSK Consumer, 1 -osobę z Aspen Polska.
 3. Przyznano zapomogę losową w wysokości 1000 zł.
 4. Omówiono pisma HR w sprawie zamiaru rozwiązania umowy o pracę z członkami związku.
 5. Komisja upoważniła Włodzimierza Sopla oraz Hieronima Maruta do podpisania Aneksu nr 1 do Umowy Zakładowej Aspen Polska Sp. Z o.o. dot. PPE.
 6. Informacja ze Spółki Novartis dot. współpracy ze związkiem.
 7. Informacja ze spotkania Komisji Parytetowej.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.