Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP – plik

Powroźnik 17.05.2017r.

PREZYDIUM KRAJOWEJ KOMISJI NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP.

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność, w sprawie wynajmu Sali BHP, zgłasza stanowczy sprzeciw wobec jej udostępniania podmiotom, których działalność, przekonania i wyznawane ideały, budzą powszechne kontrowersje, nie są zbieżne lub stoją w sprzeczności z wartościami reprezentowanymi przez NSZZ Solidarność.
Symbolika i wyjątkowy charakter tego miejsca, jego historia i znaczenie, nakładają na odpowiedzialnych za jego udostępnianie, szczególny obowiązek podejmowania rozważnych decyzji o jego wynajmie oraz dokładnej weryfikacji podmiotów chcących z tego wynajmu korzystać.
Prezentowanie przez Związek przejrzystości zasad, wartości i ducha Solidarności zawsze powinno zachować wyższość nad potrzebą komercji i być priorytetem w każdym działaniu.
Z tego powodu, WZD KSPPF NSZZ Solidarność w sprawie dalszego zarządzania Salą BHP, oczekuje bezwzględnej realizacji powinności wyrażonej w niniejszym stanowisku.

Przewodniczący KSPPF NSZZ „Solidarność” Mirosław Miara

Ostatnie pożegnanie ś.p. Andrzej Sielimowicz

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.06.2018 r. w wieku 65 lat

odszedł od nas Kolega

ś.p. Andrzej Sielimowicz

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w latach

1989-1992

Andrzej był zaangażowany w tworzenie Związku, z oddaniem działał na rzecz pracowników Polfy i GlaxoSmithKline.

Pozostanie w naszej serdecznej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się 5 lipca 2018r., o godz. 14:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „MEDIACJE W STOSUNKACH PRACY – NOWA PERSPEKTYWA PRAKTYCZNA”

Wydarzenie, rozpoczyna się 21-06-2018

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”,która odbędzie się w czwartek 21 czerwca o godzinie 14.00 w Auli Profesora Zbigniewa Radwańskiego w Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy al. Niepodległości 53.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Regionem Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres e-mail aklupa@amu.edu.pl do dnia 17 czerwca 2018 r.

ZAPROSZENIE – Mediacje w stosunkach pracy

Mirosław Miara szefem Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

W ubiegłym tygodniu w Powroźniku koło Krynicy Zdrój obradowało Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidarność”, które m.in. wybrało nowe władze. Przewodniczącym ponownie został Mirosław Miara.

Sekcja zrzesza organizacje związkowe z 15 największych zakładów farmaceutycznych z całej Polski. Należą do niej: Polpharma Starogard, GlaxoSmithKline Poznań, Teva Kraków, Gedeon Richter Polska, ICN Rzeszów, Jelfa Jelenia Góra, Fresenius Kabi, Clinico Medical, Aster Zeneca, Polfa Warszawa, Polpharma Oddział w Nowej Dębie (dawniej Sanfarm ), Adamed Pabianice, Polfa Lublin, Herbapol Lublin oraz Polfa Tarchomin.

Delegaci oprócz przewodniczącego na nową kadencję 2018-2022 wybrali również Radę Sekcji, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Wybrano władze Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska (23.05.2018)

22 maja odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Sekcji Problemowej Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska, podczas którego dokonano wyboru władz Sekcji. Przewodniczącym Rady Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska został Karol Kamiński z Volkswagen Poznań.

Na posiedzenie wyborcze Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska przybyło 19 osób, spośród 28 tworzących Sekcję. Posiedzenie otworzył ustępujący Przewodniczący Konrad Dominiak. Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Jarosław Lange.

Walne Zebranie Członków wybrało czterech członków Rady Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  spośród siedmiu kandydatów.

Członkami Rady Sekcji zostali wybrani:

– Malwina Drozdowska – GSK Services Sp. z o.o.
– Paweł Konieczny – Volkswagen Poznań S.A.
– Michał Majchrzak – Volkswagen Poznań S.A.
– Katarzyna Zaborowska – Narodowy Fundusz Zdrowia

Do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

– Bruno Laskowski – Poczta Polska S.A.
– Aleksander Gałuszka – Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne
– Jessica Wowra – GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę o kontynuacji przynależności do Krajowej Sekcji Młodych co skutkowało wyborem delegatów. Delegatami na WZD Krajowej Sekcji Młodych zostali wybrani – Karol Kamiński i Malwina Drozdowska.

Serdecznie gratulujemy naszym młodszym Koleżankom i Kolegom i jednocześnie życzymy samych sukcesów w pracy związkowej.

Posiedzenie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2018-05-24

Posiedzenie Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

 

 1. Informacja z WZD Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego. GSK reprezentowali Anna Rowska-Sopel, Czesław Chołżyński wybrany do Komisji Rewizyjnej, Włodzimierz Sopel został wybrany wiceprzewodniczącym oraz skarbnikiem na kadencję 2018-2022.
 1. Informacja z WZD Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska.

Walne Zebranie Członków wybrało czterech członków Rady Sekcji Młodych Regionu  Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  spośród siedmiu kandydatów.

Członkami Rady Sekcji zostali wybrani:

– Malwina Drozdowska – GSK Services Sp. z o.o.
– Paweł Konieczny – Volkswagen Poznań S.A.
– Michał Majchrzak – Volkswagen Poznań S.A.
– Katarzyna Zaborowska – Narodowy Fundusz Zdrowia

Do Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

Czytaj dalej

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań 19 kwiecień 2018r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku – 1 osobę GMS.

 1. Informacja z Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Wlkp.

Włodzimierz Sopel odczytał pismo Regionalnej Komisji Wyborczej zatwierdzające  wybory na kadencję 2018-2022

 1. Uchwała członków szczególnie chronionych.

podjęto stosowną uchwałę i przekazano informację Pracodawcy.

 1. Przyjęcie budżetu na 2018r.

komisja jednogłośnie przyjęła budżet na 2018r.

 1. Informacja ze spotkania w Novartis Poland.

Włodzimierz Sopel przedstawił relację ze spotkania z Pracodawcą Novartis Poland gdzie związek przedstawił swoje oczekiwania dotyczące pracowników spółki.

Szczegóły agendy i notatka ze spotkania zostaną wysłane członkom związku Novartis.

 1. Informacja ze Spotkania Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Włodzimierz Sopel przekazał relację z posiedzenia Rady Sekretariatu, które odbyło się w Oświęcimiu.

8. Podjęto uchwałę o wzroście wynagrodzenia dla Anny Fiebig oraz Andrzeja Flaczyńskiego.

9. Podjęto uchwałę o przyznaniu zapomogi losowej dla członka związku w wysokości 1000 PLN.

10. Komisja desygnowała Mirosława Koneckiego jako reprezentanta związku do Komisji BHP w fabryce.

11. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – Poznań 4 kwiecień 2018r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Ukonstytuowanie się Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK na kadencję 2018-2022

Na podstawie przeprowadzonych wyborów na członków Prezydium w dniu 4 kwietnia2018r., w skład Prezydium zostali wybrani:

Włodzimierz  Sopel        – Przewodniczący

Hieronim   Marut           – I wiceprzewodniczący

Ewa Łodziewska             – II wiceprzewodnicząca

Teresa  Maserak            – sekretarz

Tomasz  Szelangiewicz  – skarbnik

Katarzyna  Sobiesiak      – członek

 1. Zapisy do związku. Przyjęto do związku 5 -osób z Novartis Poland, 3-osoby z GSK Services,1 osoba z GSK Commercial.
 1. Budżet wykonanie za 2017r. Komisja przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym wykonanie budżetu za 2017r.
 1. Budżet – propozycja 2018r. Komisja wstępnie przedyskutowała propozycję budżetu, przenosząc zatwierdzenie na następne posiedzenie Komisji. Podjęto uchwałę o wzroście wynagrodzenia pracownikowi związku Joannie Perkowskiej z dniem 1 kwietnia 2018r.
 1. Pisma A. Flaczyński- budżetowiec, A. Fiebig -księgowa – przewodniczący przedstawił wnioski o podwyżkę dla w/w osób. Podjęto decyzję o przesunięcie na następne posiedzenie Komisji.
 2. Przyznano zapomogę bezzwrotną dla członka z koła emerytów.
 1. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodek Sopel