NOWY PLAN SZKOLEŃ na sezon styczeń – czerwiec 2017

 

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zaprasza na poniższe szkolenie w terminie od stycznia do czerwca 2017.

Prosimy o wypełnienie tego formularza w celu zgłoszenia.

STYCZEŃ 2017

SZKOLENIE: bhp w placówkach oświatowych – wypadki w szkole (pracownicze i uczniowskie) w świetle przepisów prawa pracy

TERMIN – I :  17 stycznia 2017 r. (wt.), godz. 10:00 – 15:00

UCZESTNICY: dyrekcja i pracownicy placówek oświatowych

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy

ZGŁOSZENIA: Formularz zgłoszeniowy prosimy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: oswiata@solidarnosc.poznan.pl

 

Spotkanie noworoczne sip z Okręgową Inspektor Pracy

SZKOLENIE OKRESOWE: rola społecznych inspektorów pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem

TERMIN: 31 stycznia 2017 r. (wt.), godz. 09:00 – 15:00

UCZESTNICY: SIP i osoby zrzeszone w Region Wielkopolska NSZZ Solidarność

Uwaga: max. 40 osób

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ Solidarność, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

ZGŁOSZENIA: do 19 stycznia 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

LUTY 2017

SZKOLENIE: bhp w placówkach oświatowych – wypadki w szkole (pracownicze i uczniowskie) w świetle przepisów prawa pracy  

TERMIN – II – :  21 lutego 2017 r. (wt.), godz. 10:00 – 15:00

UCZESTNICY: dyrekcja i pracownicy placówek oświatowych

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy

ZGŁOSZENIA: Formularz zgłoszeniowy prosimy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: oswiata@solidarnosc.poznan.pl

 

Konsultacje dla organizacji rozliczających się indywidualnie: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI ZA 2016 r.

TERMINY:

17 lutego (pt.) 2017 r., w godz. między 10:00 – 14:30

03 marca (pt.) 2017 r., w godz. między 10:00 – 14:30

17 marca (pt.) 2017 r., w godz. między 10:00 – 14:30

 

Uwaga czas konsultacji dla pojedynczej organizacji to ok. 1,5 godz. Prosimy o podanie daty i preferowanej godziny w formularzu zgłoszenia.

 

UCZESTNICY: konsultacje dla organizacji NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska. Uczestnicy proszeni są o zabranie NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

– sprawozdań finansowych organizacji za 2015 r.

– wszystkich dokumentów przewidzianych do rozliczenia za 2016 r.

ZAGADNIENIA OBJĘTE KONSULTACJĄ:

– CIT 8

– pomoc w przygotowaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

– problemy w ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych

– pomoc w przygotowaniu sprawozdań korygujących

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Dział Księgowości, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 15 lutego 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy ze WSKAZANIEM  DNIA i preferowanej GODZINY KONSULTACJI prosimy składać osobiście w sekretariacie Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl.
W sprawie potwierdzenia godziny spotkania będziemy kontaktować się po 15 lutego 2017 r.

 

MARZEC 2017

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA SIP

TERMIN: 21 – 22 marca 2017 r.  (wt. – śr.), godz. 09:00 – 15:00, szkolenie dwudniowe

UCZESTNICY: społeczni inspektorzy pracy z Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

ZGŁOSZENIA: do 10 marca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

UKŁADY ZBIOROWE PRACY

TERMIN: 28 marca 2017 r. (wt.), godz. 10:00 – 14:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Dział prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 20 marca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

KWIECIEŃ 2017

 

PRACOWNICZE KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE – jak się za to zabrać?

TERMIN: 07 kwietnia 2017 r. (pt.), godz. 10:00 – 15:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska, max 20 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 30 marca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

SZKOLENIE OKRESOWE SIP: dochodzenie powypadkowe i analiza przyczyn wypadków

TERMIN:  20 kwietnia 2017 r. (czw.), godz. 09:00 – 15:00

UCZESTNICY: sip i osoby zrzeszone w Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

ZGŁOSZENIA: do 10 kwietnia 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

BUDOWANIE SIŁY ORGANIAZCJI ZWIĄZKOWEJ

TERMIN: 27 – 28 kwietnia 2017 r. (czw. – pt.) start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe z 1 noclegiem

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

POWADZĄCY: Janusz Zabiega – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Hotel Niedźwiedź, ul. Wczasowa 20,  Nowy Dębiec, dojazd we własnym zakresie

OPŁATA: 120 zł od uczestnika płatne bezpośrednio na miejscu szkolenia. Możliwość wystawienia przez hotel faktury na organizację.

Uwaga! Dla osób z nowych organizacji zarejestrowanych w okresie kwiecień 2016 – kwiecień 2017 r. szkolenie jest bezpłatne.

ZGŁOSZENIA: do 15 kwietnia 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

MAJ 2017

SZKOLENIE OKRESOWE SIP:  czas pracy, przepisy o czasie pracy i sposobach zatrudnienia

TERMIN:  16 maja 2017 r. (wt.), godz. 09:00 – 15:00

UCZESTNICY: sip i osoby zrzeszone w Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

ZGŁOSZENIA: do 5 maja 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

CZERWIEC 2017

PROFESJONALIZM ORGANZIACJI ZAKŁADOWEJ

TERMIN: 06 – 07 czerwca 2017 r. (wt. – śr.), start o godz. 09:00, szkolenie dwudniowe

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp., max 20 osób.

CEL:  – wypracowanie strategii działania organizacji zakładowej

– poprawa relacji interpersonalnych w organizacji zakładowej

PROGRAM: http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/szkolenia_2/Profesjonalizm_organizacji_zakadowej.pdf

PROWADZĄCY: Maryla Kościańska, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Region Wielkopolska, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 15 maja 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

SZKOLENIE OKRESOWE SIP: rola sip w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego

TERMIN:  20 czerwca 2017 r. (wt.), godz. 09:00 – 15:00

UCZESTNICY: sip i osoby zrzeszone w Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

ZGŁOSZENIA: do 9 czerwca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

KOMUNIKAT Pożyczka związkowa.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” GSK PH S.A., informuje, że uruchamia pożyczkę związkową w wysokości:

3000 zł / trzy tysiące złotych /

dla wszystkich członków związku.

  1. Pożyczka spłacana jest w 10 ratach.
  2. Nie ma możliwości kumulacji pożyczki.
  3. Brak zadłużenia wobec Związku na dzień 14.11.2016 r.
  4. Pożyczka zostanie przelana na konto bankowe pracownika podane na wniosku.
  5. Spłata pierwszej raty nastąpi 7 stycznia 2017 r.

Ostateczny termin składania wniosków:

   14 listopada 2016 r. do godz.15:00

 

Wniosek jest załączony tutaj.

Wyniki wyborów na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Spółce Novartis Poland Sp. z o.o.. na kadencję 2016-2020

W dniu 26. 10 2016r., zakończyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Spółce Novartis Poland Sp. z o.o.. na kadencję 2016-2020

W Okręgu Centrum został  wybrany Paweł Zięcik.

W Okręgu Południe została wybrana Ewa  Kmak

W Okręgu Północ została wybrana Agnieszka Bzyl

Spośród  trzech oddziałowych SIP – Zakładowy Społecznym Inspektorem Pracy została wybrana Ewa  Kmak.

Wszystkim SIP  w Novartis Poland Sp. z o.o.  gratuluję wyboru oraz życzę  by mieli jak najmniej pracy związanej z BHP.

 

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK

Włodzimierz  Sopel

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WYCIECZCE – Podlasie.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” GSK S.A. serdecznie zaprasza do udziału w wycieczce na Podlasie w terminie 14-18.09.2016r.

PLAN WYCIECZKI

Nocleg  (SIOŁO BUDY) Podlasie

 

14.09.2016 ŚRODA

6.00 – wyjazd, 11.00 – Muzeum Powstania Warszawskiego

Wieczór – przyjazd na obiadokolację

15.09.2016 CZWARTEK

8.00 – śniadanie 9.30 – zwiedzanie okolic Białowieży: Muzeum Przyrodnicze, Rezerwat Pokazowy,19.30 – uroczysta kolacja.

16.09.2016 PIĄTEK

8.00 – śniadanie,8.40 – wyjazd do Białegostoku i Tykocina:

10.00-13.00 – Białystok: Pałac Branickich (z zewnątrz), ogrody, rynek, ratusz, katedra, sobór św. Mikołaja, fragment szlaku esperanto i wielu kultur

Obiad w Tykocinie,  15.00-16.30 – Tykocin:

Synagoga Wielka, Kościół św. Trójcy, rynek, pomnik,19.00 – kolacja przy ognisku

17.09.2016 SOBOTA

8.00 – śniadanie, 8.40 – wyjazd do Supraśla i Kruszynian: Muzeum Ikon, Monaster

13.00 – 14.00 Kruszyniany: Meczet i Mizar tatarski

14.30 – 16.00 Silvarium w Poczopku

17.30 obiadokolacja

18.09.2016 NIEDZIELA

8.00 – Śniadanie i wyjazd z Sioła Budy, Obiad w drodze

Wizyta  w Wilkowyjach w drodze powrotnej.

 

Całkowity koszt wycieczki wynosi 790 zł / osobę.

NSZZ „Solidarność” pokrywa koszty autokaru.

Koszt dla członka Koła NSZZ „Solidarność” wynosi 450 zł. + 1 os. towarzysząca 450 zł.

Przyjmujemy zgłoszenia do 18 lipca 2016 r.

 

Przy zgłoszeniu należy wpłacić kwotę 250 zł. ( I rata )/ osobę, oraz uzupełnić dane osobowe

(Imię i Nazwisko, pesel, dokładny adres, koniecznie telefon)

II rata płatna do 7 września 2016 r.

Tel: 61 860 10 74 lub 502 604 393

 

W imieniu MOZ NSZZ Solidarność GSK SA

Włodzimierz Sopel

Wybory do Europejskiej Rady Zakładowej (European Works Council) w dniach 15-16.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z profilami kandydatów w wyborach do Europejskiej Rady Zakładowej (European Works Council) w dniach 15-16.06.2016.

Okręg Wyborczy nr 1 – reprezentaci pracowników spółki GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

Violetta Rybaszewska – opis kandydatki
Jacek Rozmiarek – opis kandydata

Okręg Wyborczy nr 2 – reprezentaci pracowników spółek GSK Services, GSK Commercial, GSK Consumer Heathcare

Przemysław Szczepański – opis kandydata
Jan Szturo – opis kandydata

Zapraszamy do głosowania od 09:00 15 czerwca do 15:00 .16 czerwca 2016.