KOMUNIKAT

MOZ NSZZ Solidarność GSK SA informuje, że paczki świąteczne będą wydawane członkom związku w dniach:

 • 03.04.2017 w godz. 13.30 – 16.00
 • 04.04.2017 w godz. 05.30 – 16.00
 • 05. 04.2017 w godz. 08.00 – 16.00
 • 06.04.2017 w godz. 08.00 – 16.00

Promocja w ośrodkach Geovita dla członków Związku.

Informacja dotycząca wszystkich członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność .

W załączniku przesyłam ofertę dla wszystkich członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.

Oferta dotyczy rabatu i przywilejów w ośrodkach Geovity dla naszych członków.

Uprawnionym do otrzymania rabatu jest członek KSPCH NSZZ Solidarność, który złoży w wybranym obiekcie oświadczenie potwierdzające przynależność do KSPCH NSZZ Solidarność  Uprawnionym do otrzymania rabatu jest członek KSPCH NSZZ Solidarność oraz jego rodzina (współmałżonek i dzieci do 18 lat).

Aby otrzymać ofertę VIP dla członków Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, należy podczas dokonywania rezerwacji  wpisać we wniosku, oświadczenie potwierdzające przynależność do KSPCH NSZZ Solidarność.

Opis oferty – plik

Mirosław  Miara

Włodzimierz  Sopel

Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Z okazji Dnia Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom.
Życzymy dużo szczęścia, zdrowia,
wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i wiele radości.

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący

NSZZ Solidarność GSK.

Informacja z posiedzeń Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK.

Z dnia 12.01.2017r.

 1. Przyjęcia do związku – przyjęto 4-osoby Novartis, GMS.
 2. Informacja ze spotkania w sprawie regulacji płac w 2017r.
 3. Informacja w sprawie wyborów do Rady Pracowników GMS.
 4. Wolne głosy i wnioski.

Z dnia 26.01.2017r.

 1. Zmiany w ZUZP Fabryka oraz w Regulaminach wynagradzania Commercial, Consumer
 2. Uchwała dotycząca podpisania porozumienia w sprawie wzrostu wskaźnika wynagrodzeń w 2017r.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia do MOZ NSZZ Solidarność GSK – koła Spółdzielczego Centrum Rehabilitacyjnego Medycznego „RESURS” Wrocław.
 4. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 1500 zł.
 5. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 500 zł.
 6. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 300 zł.
 7. Wolne głos i wnioski -tematy na komisję Parytetową, odzież ochronna, umowa z Luxmed.

Z dnia 23.02.2017r.

 1. Przyjęcia do związku – przyjęto 7 -osób SCRM Resurs
 2. Udzielenie zapomogi losowej w kwocie 300 zł.
 3. Udzielenie wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Wspierania Opieki Paliatywnej w Poznaniu w kwocie 1000 zł.
 4. Decyzja w sprawie podpisania Preliminarzy ZFŚS w spółkach GSK na 2017r.
 5. Decyzja w sprawie podpisania Preliminarza ZFŚS w spółce Novartis Polan Sp. z o.o. na 2017r.
 1. Omówienie złożenia kasacji w Sądzie Najwyższym w sprawie SIP GSK Commercial przez pełnomocników Pracodawcy.
 2. Informacja z przebiegu rozmów na Komisji Parytetowej z Pracodawcą GSK.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Z dnia 07.03.2017r.

 1. Przyjęcia do związku – 1 osoba Novartis.
 2. Pismo Pracodawcy GMS w sprawie rozwiązania umowy o pracę z członkiem związku.
 3. Rozliczenie wycieczki na Podlasie.
 4. Upoważnienie dla Przewodniczącego Włodzimierza Sopla, Katarzyny Fila-Turkiewicz, Hanny Chęć do przedstawienia Pracodawcy Novartis projektu Regulaminu ZFŚS.
 5. Zasiłki Statutowe – dyskusja, przedstawienie nowych propozycji kwot zasiłków na następną Komisję MOZ .
 6. Wyjazd do Aspen na rozmowy z Pracodawcą w dniu 14.03.2017r. Warszawa.
 7. Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność GSK – 20 marzec 2017r. Poznań.
 8. Wyjazd do Novartisu na rozmowy z Pracodawcą w dniu 31.03.2017r. Warszawa.

Włodzimierz Sopel

NOWY PLAN SZKOLEŃ na sezon styczeń – czerwiec 2017

 

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zaprasza na poniższe szkolenie w terminie od stycznia do czerwca 2017.

Prosimy o wypełnienie tego formularza w celu zgłoszenia.

STYCZEŃ 2017

SZKOLENIE: bhp w placówkach oświatowych – wypadki w szkole (pracownicze i uczniowskie) w świetle przepisów prawa pracy

TERMIN – I :  17 stycznia 2017 r. (wt.), godz. 10:00 – 15:00

UCZESTNICY: dyrekcja i pracownicy placówek oświatowych

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy

ZGŁOSZENIA: Formularz zgłoszeniowy prosimy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: oswiata@solidarnosc.poznan.pl

 

Spotkanie noworoczne sip z Okręgową Inspektor Pracy

SZKOLENIE OKRESOWE: rola społecznych inspektorów pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem

TERMIN: 31 stycznia 2017 r. (wt.), godz. 09:00 – 15:00

UCZESTNICY: SIP i osoby zrzeszone w Region Wielkopolska NSZZ Solidarność

Uwaga: max. 40 osób

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ Solidarność, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

ZGŁOSZENIA: do 19 stycznia 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

LUTY 2017

SZKOLENIE: bhp w placówkach oświatowych – wypadki w szkole (pracownicze i uczniowskie) w świetle przepisów prawa pracy  

TERMIN – II – :  21 lutego 2017 r. (wt.), godz. 10:00 – 15:00

UCZESTNICY: dyrekcja i pracownicy placówek oświatowych

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy

ZGŁOSZENIA: Formularz zgłoszeniowy prosimy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: oswiata@solidarnosc.poznan.pl

 

Konsultacje dla organizacji rozliczających się indywidualnie: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI ZA 2016 r.

TERMINY:

17 lutego (pt.) 2017 r., w godz. między 10:00 – 14:30

03 marca (pt.) 2017 r., w godz. między 10:00 – 14:30

17 marca (pt.) 2017 r., w godz. między 10:00 – 14:30

 

Uwaga czas konsultacji dla pojedynczej organizacji to ok. 1,5 godz. Prosimy o podanie daty i preferowanej godziny w formularzu zgłoszenia.

 

UCZESTNICY: konsultacje dla organizacji NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska. Uczestnicy proszeni są o zabranie NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

– sprawozdań finansowych organizacji za 2015 r.

– wszystkich dokumentów przewidzianych do rozliczenia za 2016 r.

ZAGADNIENIA OBJĘTE KONSULTACJĄ:

– CIT 8

– pomoc w przygotowaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

– problemy w ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych

– pomoc w przygotowaniu sprawozdań korygujących

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Dział Księgowości, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 15 lutego 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy ze WSKAZANIEM  DNIA i preferowanej GODZINY KONSULTACJI prosimy składać osobiście w sekretariacie Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl.
W sprawie potwierdzenia godziny spotkania będziemy kontaktować się po 15 lutego 2017 r.

 

MARZEC 2017

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA SIP

TERMIN: 21 – 22 marca 2017 r.  (wt. – śr.), godz. 09:00 – 15:00, szkolenie dwudniowe

UCZESTNICY: społeczni inspektorzy pracy z Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

ZGŁOSZENIA: do 10 marca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

UKŁADY ZBIOROWE PRACY

TERMIN: 28 marca 2017 r. (wt.), godz. 10:00 – 14:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Dział prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 20 marca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

KWIECIEŃ 2017

 

PRACOWNICZE KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE – jak się za to zabrać?

TERMIN: 07 kwietnia 2017 r. (pt.), godz. 10:00 – 15:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska, max 20 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 30 marca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

SZKOLENIE OKRESOWE SIP: dochodzenie powypadkowe i analiza przyczyn wypadków

TERMIN:  20 kwietnia 2017 r. (czw.), godz. 09:00 – 15:00

UCZESTNICY: sip i osoby zrzeszone w Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

ZGŁOSZENIA: do 10 kwietnia 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

BUDOWANIE SIŁY ORGANIAZCJI ZWIĄZKOWEJ

TERMIN: 27 – 28 kwietnia 2017 r. (czw. – pt.) start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe z 1 noclegiem

UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. Uwaga: max 20 osób.

POWADZĄCY: Janusz Zabiega – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Hotel Niedźwiedź, ul. Wczasowa 20,  Nowy Dębiec, dojazd we własnym zakresie

OPŁATA: 120 zł od uczestnika płatne bezpośrednio na miejscu szkolenia. Możliwość wystawienia przez hotel faktury na organizację.

Uwaga! Dla osób z nowych organizacji zarejestrowanych w okresie kwiecień 2016 – kwiecień 2017 r. szkolenie jest bezpłatne.

ZGŁOSZENIA: do 15 kwietnia 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

MAJ 2017

SZKOLENIE OKRESOWE SIP:  czas pracy, przepisy o czasie pracy i sposobach zatrudnienia

TERMIN:  16 maja 2017 r. (wt.), godz. 09:00 – 15:00

UCZESTNICY: sip i osoby zrzeszone w Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

ZGŁOSZENIA: do 5 maja 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

CZERWIEC 2017

PROFESJONALIZM ORGANZIACJI ZAKŁADOWEJ

TERMIN: 06 – 07 czerwca 2017 r. (wt. – śr.), start o godz. 09:00, szkolenie dwudniowe

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp., max 20 osób.

CEL:  – wypracowanie strategii działania organizacji zakładowej

– poprawa relacji interpersonalnych w organizacji zakładowej

PROGRAM: http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/szkolenia_2/Profesjonalizm_organizacji_zakadowej.pdf

PROWADZĄCY: Maryla Kościańska, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Region Wielkopolska, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 15 maja 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

SZKOLENIE OKRESOWE SIP: rola sip w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego

TERMIN:  20 czerwca 2017 r. (wt.), godz. 09:00 – 15:00

UCZESTNICY: sip i osoby zrzeszone w Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Uwaga: max. 40 osób.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

POWADZĄCY: inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

ZGŁOSZENIA: do 9 czerwca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl