Kandydaci w wyborach ZSIP w spółce GSK Services Sp. z o.o.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przedstawia kandydata na Społecznego Inspektora Pracy w GSK Services Sp. z  o.o. rekomendowanego przez nasz związek:

Dorota Bździak

Dorota Bździak jest pracownikiem GSK Poznań od 01.03.1997 r. na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Sprzedaży. Obecnie pracuje w Zespole Wsparcia Procesów Obsługi Klienta w Dziale Logistyki.

Dorota jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ma kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Społecznego Inspektora pracy w GSK. Funkcję tę realizowała z wielkim zaangażowaniem, zawsze reagowała na zgłoszenia pracowników. Współpracowała ściśle z Inspektorem ds. BHP nadzorując jego zalecenia w zakresie poprawy warunków pracy pracowników biurowych.

W Zespole angażuje się we wsparcie w rozwiązywaniu problemów współpracowników. Jest osobą pogodną, empatyczną i zawsze chętną do pomocy.

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przedstawia kandydata na Społecznego Inspektora Pracy w GSK Services Sp. z  o.o. rekomendowanego przez nasz związek:

Paula Kasprzyk

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego na wydziale Zarządzania i pracownikiem GSK Poznań od 1998 r. Przez ponad 18 lat pracowałam na wielu stanowiskach: w finansach, relacjach zewnętrznych, doskonałości operacyjnej, zakupach strategicznych, aktualnie zajmuję stanowisko Menedżera Zrównoważonego Rozwoju w centralnym zespole Zrównoważonego Rozwoju, będącego częścią globalnej organizacji EHS.

W mojej pracy zajmuję się współpracą z dostawcami i zespołami zakupów strategicznych w celu wdrożenia celów środowiskowych GSK: redukcji śladu węglowego, wodnego, śmieciowego oraz odpowiedzialnych zakupów, na poziomie korporacji.  Jestem żywo zainteresowana szeroką tematyką ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, regularnie spotykam się z działem EHS fabryki w Poznaniu na gembach i przy wspólnych projektach, przeszłam szkolenie Leading EHS.  Chciałabym wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce na rzecz pracowników GSK Services, pełniąc funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

Kandydaci w wyborach ZSIP w spółce GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przedstawia kandydata na Społecznego Inspektora Pracy w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. rekomendowanego przez nasz związek:

Iwona Czajkowska

Iwona Czajkowska jest pracownikiem GSK Poznań od 01.01.1995 r. Przez ponad 22 lata pracy w naszym Zakładzie pracowała na wielu stanowiskach zaczynając od Mistrza produkcji na Wydziale Nici Chirurgicznych, Zapewnieniu Jakości, a obecnie pracuje na stanowisku Asystenta Menedżera Kontroli Jakości.

Iwona jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na wydziale Technologii Chemicznej.

Przez wiele lat wykazuje się dużą odpowiedzialnością podczas wykonywanej pracy. Wszystkie zadania stara się wykonać planowo i zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Jest uczynna i stara się pomagać wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy zwracają się do niej z jakimkolwiek problemem.

Zawsze stara się z uśmiechem na twarzy wspierać swoich współpracowników. „Nie ma problemów nie do rozwiązania” – według Jej dewizy trzeba tylko chcieć i pozytywnie spojrzeć na problem, a wtedy wszystko da się rozwiązać.

Swoją pracą pokazuje, że każde nowe wyzwanie traktuje bardzo poważnie i z wielkim zaangażowaniem.

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przedstawia kandydata na Społecznego Inspektora Pracy w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. rekomendowanego przez nasz związek:

Maciej Krajewski

Maciej pracuje w naszym zakładzie od 1997 roku, obecnie na stanowisku operatora produkcji. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

Jest absolwentem studiów podyplomowych Bezpieczeństwa        i Higieny Pracy na Politechnice Poznańskiej, podnosił swoje kwalifikacje na szkoleniach związanych z ochroną, bezpieczeństwem, oraz prawem pracy.

Wykazuje się zaangażowaniem w projekty EHS współpracując z Komisją BHP, działem EHS, związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy i kołem SIP przy regonie NSZZ Solidarność.

Jako członek zespołów powypadkowych, zawsze staje po stronie pracowników i posiada zdolności analityczne w identyfikacji przyczyn wypadków.

Chętnie służy radą i pomocą w zakresie prawa pracy i BHP wszystkim, którzy się do niego zwrócą.

Komunikat nr 2 : Wybory ZSIP w spółkach GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. i GSK Services Sp. z o.o.

Komunikat nr 2 z posiedzenia Komisji Wyborczej  w dniu 15 września 2017 r.

Komisja Wyborcza informuję, że zgłoszono następujące kandydatury na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

 1. Iwona Czajkowska
 2. Maciej Krajewski

GSK Services Sp. z o.o

 1. Dorota Bździak
 2. Paula Kasprzyk

Komisja Wyborcza ustaliła następujący termin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy:

Wybory dla Spółki GlaxoSmithKline Ph. S.A. odbędą się w czwartek 21 września 2017r. w formie elektronicznej.

Głosowanie będzie się odbywać od godziny 00:01 do 16:00.

Wybory dla Spółki  GSK Services Sp. z o.o. odbędą się w czwartek 22 września 2017r. w formie elektronicznej.

Głosowanie będzie się odbywać od godziny 08:00 do 16:00.

Ogłoszenie wyników wyborów w dniu 25 września  2017. r.

Uprawnieni do głosowania w wyborach SIP są wszyscy pracownicy GlaxoSmithKline Ph. S.A.  GSK Services Sp. z o.o. zatrudnieni na umowę o pracę

Zakładowym SIP zostaje kandydat z największą liczbą ważnie oddanych głosów.

Za Komisję Wyborczą                                                                                        Przewodniczący

Włodzimierz Sopel

Poznań, dn.15.09.2016 r

Komunikat: Wybory ZSIP w spółkach GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. i GSK Services Sp. z o.o.

Komunikat nr 1 z posiedzenia Komisji Wyborczej w dniu 06.09.2017 r.

Informujemy, że ukonstytuowała się Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. oraz w GSK Services Sp. z o.o.

w składzie:

 1. Włodzimierz Sopel
 2. Karolina Śliwa
 3. Barbara Urbaniak
 4. Janusz  Alba

Komisja Wyborcza ustaliła następujący terminarz wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy:

Rejestracja kandydatów na SIP osobiście w siedzibie Związku Zawodowego lub elektronicznie (email do Wlodzimierz.W.Sopel@gsk.com).

Siedziba Poznań budynek Administracyjny I pokój 13 (formularz zgłoszeniowy załączony ) do dnia 14 września 2017r. godz.14.00 – Poznań

Ogłoszenie zatwierdzonej listy kandydatów – 15 września  2017r.

Wybory odbędą się w czwartek 21września 2017r. w formie elektronicznej –GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Wybory odbędą się w piątek 22 września 2017r.dla GSK Services Sp. z o.o.

W godzinach 10:00 do 16:00. Każdy pracownik otrzyma maila z procedurą do głosowania elektronicznego.

Ogłoszenie wyników wyborów w dniu 25  września 2017r.

Regulamin Wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy  otrzyma każdy pracownik w formie elektronicznej.

Uprawnieni do kandydowania w wyborach SIP  są pracownicy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. oraz GSK Services Sp. z o.o.   zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, z co najmniej 2-letnim stażem pracy , będący członkiem związku zawodowego.

Uprawnieni do głosowania w wyborach SIP  są wszyscy pracownicy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. oraz GSK Services Sp. z o.o. zatrudnieni na umowę o pracę.

Zakładowym SIP w  zostaje kandydat z największą liczbą ważnie oddanych głosów.

Za Komisję Wyborczą

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz  Sopel

 Poznań, dn. 2017-09-06

 

Załączniki:

Regulamin wyborów ZSIP -GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 

Regulamin wyborów ZSIP – GSK Services Sp. z o.o.

Formularz zgłoszenia kandydata GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Formularz zgłoszenia kandydata GSK Services Sp. z o.o.

Film prezentujący koncert pt. „Pieśni Solidarności”

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zbliżającej się rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności” z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że film promocyjny naszego koncertu pt. „Pieśni Solidarności” uzyskał zgodę na wykorzystanie znaku i nazwy NSZZ „Solidarność” i znalazł się już w Internecie.

W materiale wykorzystano bogaty materiał zdjęciowy, przede wszystkim autorstwa Pana Jana Kołodziejskiego, fotoreportera „Solidarności” w latach 1981-1989.

Film znajdą Państwo tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=h-xYilC3bkA

Czytaj dalej

European Works Council Meeting 2017 – 13 do 16 czerwca 2017 Brentford

W dniach od 13 do 16 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie Europejskiej Rady Zakładowej Glaxo Smithkline Ltd. Delegację z Polski reprezentował Jacek Rozmiarek (GMS/GSK Pharmaceuticals S.A.) i Przemysław Szczepański (GSK Consumer Healthcare sp. z o.o./ GSK Services sp. z o.o./ GSK  Comercial sp. z o.o.). Spotkanie odbyło się w Brentford i składało się z 2 części: szkolenia dla członków EWC oraz sesji plenarnej, w trakcie której przedstawiciele pracowników mieli możliwość zadawania pytań oraz uzyskali informację na temat sytuacji oraz wyników firmy od osób reprezentujących zarząd. Wśród prezenterów byli m.in. V-ce prezydenci Pharmy dla obszaru Europy, szef Global Categories Consumer Healthcare, szefowie działów R&D, GMS, Vaccines i Global Support Functions. Zaprezentowany został również Brexit Update oraz stanowisko firmy w sprawie zachodzących zmian w związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Gospodarzem spotkania był Stuart Hepburn, SVP HR, Consumer Healthcare, który

Czytaj dalej

Informacja z posiedzeń Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK czerwiec – sierpień 2017.

Z dnia 14.06.2017r.

 1. Przyjęcie do związku – przyjęto 2 –osoby Novartis Poland, 1 – osobę GSK Commercial.
 2. Informacja o negocjacjach płacowych w Aspen Polska.
 3. Przyjęcie Uchwały o członkach szczególnie chronionych.
 4. Przyjęcie Uchwały w sprawie Regulaminów Wyborów SIP w spółkach GSK Services,

GSK Pharmaceuticals.

 1. Przyjęto Uchwałę o wydłużeniu spłaty pożyczki związkowej dla członka związku.
 2. Sprawozdanie ze spotkania Komisji Parytetowej z Pracodawcą GSK.
 3. Wolne głosy i wnioski.

 Z dnia 27.06.2017r.

 1. Sprawozdanie członka EWC Jacka Rozmiarka z posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej – przekazano temat wprowadzenia odwołań od oceny pracowniczej w spółkach GSK.
 2. Przyjęcie Uchwały w sprawie Regulaminu Wyborów SIP w Aspen Polska.
 3. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia Wyborów SIP w spółkach GSK Services, GSK Pharmaceuticals, oraz Aspen Polska w składzie:

Włodzimierz Sopel, Karolina Śliwa, Janusz Alba oraz Barbara Urbaniak- Zw. Zaw. Prac. Spółek GSK.

Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w wycieczce do Krakowa i okolic 07-10.09.2017

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” GSK S.A. serdecznie zaprasza do udziału w wycieczce do Krakowa i okolic w terminie 07-10.09.2017r.

Dzień 7.09 czwartek

7.00 – wyjazd z Poznania( ul. Węgorka parking GSK).

13.00Częstochowa/ Jasna Góra. Wieczorem przyjazd do hotelu w Krakowie, zakwaterowanie i obiadokolacja. Hotel Santorini ul. Bulwarowa 35B

Dzień 8.09 piątek

7.30 – śniadanie

9.00Wieliczka/ obiad w podziemiach

13.00 – Żydowski Kazimierz ( ul. Szeroka – Dom Heleny Rubinstein, Synagoga Remu i Cmentarz Remu (zwiedzanie wnętrza), Stara Synagoga,  Synagoga Izaaka, Synagoga Tempel, Plac Nowy )

16.00 – przejazd i zwiedzanie Łagiewnik, Sanktuarium i centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach

20.00 –  Kolacja

Dzień 9.09 sobota

8.30 – śniadanie

10.00 – Wawel ( Smok Wawelski, Wzgórze Wawelskie, Katedra Wawelska (zwiedzanie wnętrza z dzwonem Zygmunt i kryptami) Okno papieskie, Dzielnica Uniwersytecka Collegium Maius, Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki, Brama Floriańska, Barbakan )

14.30 – obiad w restauracji na Rynku

Czytaj dalej