Sprawozdania z posiedzeń KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK – 20 października i 2 listopada 2020.

Poznań, 2 listopad  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

1. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Zapisy do związku.

    Przyjęto 1 osobę z Fabryki, 2 osoby z Novartis Poland.

3. Informacja na temat zmian organizacyjnych w Aspen Polska.

4. Interwencja MOZ NSZZ Solidarność GSK w sprawie

     nieodpowiedniego zachowania menedżera w Novartis Poland.

5. Informacje z dalszego ciągu negocjacji płacowych w spółkach   

         GSK.

     6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

———————————————————————————————–

Poznań, 20 październik  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku 1-osobę z Aspen Polska, 2 osoby z fabryki.

 1. Komisja przyznała jedną zapomogę związkową .
 2. Komisja podjęła uchwałę o uruchomieniu pożyczki związkowej w kwocie 3000 zł. rozłożonej na 10 rat po 300 zł.
 3. Dyskusja na temat zakończenia roku -spotkanie wigilijne emerytów zostanie przeniesione na 2021r.
 4. Informacja na temat sprzedaży fabryki do Delpharma.
 5. Komisja uchwałą powołała zespół negocjacyjny do rozmów z przedstawicielami nowego właściciela fabryki w Poznaniu.
 6. W skład zespołu powołano: Włodzimierz Sopel, Hieronim Marut, , Anna Rowska-Sopel, Tomasz Szelangiewicz, Katarzyna Sobiesiak, Mirosław Konecki oraz prawnik związkowy Olaf Wiśniewski.
 7. Informacje z negocjacji  wzrostu wskaźnika wynagrodzeń na 2021r.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.        

Włodek Sopel

Podsumowanie z posiedzeń KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK i spotkań z pracodawcą.

Poznań, 15 października 2020 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 15 października 2020 r. o godz.8:20 podczas spotkania z Małgorzatą
Lasotą oraz Kamilą Niedzielską przedstawiciele związku  MOZ NSZZ Solidarność GSK Włodzimierz Sopel oraz Hieronim Marut zostali powiadomieni o sprzedaży fabryki w Poznaniu francuskiej firmie DELPHARMA.

W związku ze zmianą właściciela fabryki, pragniemy zapewnić, że organizacja związkowa dołoży wszelkich starań, aby zmiana, która nastąpi, nie wpłynęła negatywnie na dotychczasową sytuację Pracowników.

Liczymy na dobrą, satysfakcjonującą współpracę z nowym Pracodawcą. Jako strona dialogu jesteśmy otwarci i gotowi do rozmów i mamy nadzieję, że wspólnie osiągniemy cel, jakim jest stabilna i bezpieczna przyszłość Pracowników w nowej spółce.

Jednocześnie, każdego Pracownika chcemy zapewnić, że drzwi naszej organizacji są dla nowych członków otwarte, a przynależność do grupy związkowej i jedność mogą pomóc łatwiej przejść etap zmian
i związanej z nimi niepewności.

Włodzimierz Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK

—————————————————————————

Poznań, 22 września  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Zapisy do związku.

Przyjęto do związku 5-osóbz Novartis Poland,

 1. Dyskusja w sprawie przekazania ubezpieczenia zdrowotnego Generali Pracodawcy GSK.
 2. Propozycje wzrostu wskaźnika wynagrodzeń na 2021r. Rozpoczęcie negocjacji z Pracodawcą GSK.
 3. Przyznanie zapomogi związkowej w kwocie 760 zł. członkini związku.
 4. Zmiany organizacyjne w Aspen Polska.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.        

Włodek Sopel

————————————————————————————————————————–

Poznań, 3 września  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

1. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Zapisy do związku.

Przyjęto 1 osobę z Fabryki oraz 1 osobę z GSK Services.

3. Informacja na temat zmian ocen pracowników Novartis Poland..

4. Bony turystyczne NSZZ Solidarność -informacja .

5. Omówienie tematów na spotkanie Komisji Parytetowej z

Pracodawcą GSK.

     6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono

Poznań, 3 czerwca 2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

1. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Informacja o zmianach organizacyjnych w Aspen Polska.

3. Informacja ze spotkania z Dyrektor Fabryki Kamilą Niedzielską.

4. Podjęto uchwałę o przyznaniu  dwóch zapomóg  kwocie  400 zł.

5. Informacja o Covid 19.

6. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie  zakończono

——————————————————————————————-

Poznań, 29 kwietnia  2020r.

Informacja z posiedzenia KOMISJI MOZ NSZZ Solidarność GSK

 1. Przyjęcie porządku zebrania.

 2. Przyjęcie do związku.

2 -osoby z GSK Consumer, 3-osoby z Novartis Poland, 1 -osoba z Fabryki oraz 1 osoba z Aspen Polska.

      3. Dodatkowe ubezpieczenie Covid 19.

      4.Informacja o urlopach wypoczynkowych.

      5. Informacje z spotkania zespołu Kryzysowego Covid 19.

      6.Pismo Przew. Koła związkowego RESURS – podjęto uchwałę w    

         sprawie pożyczki związkowej.

      7. Informację Covid 19 – ze spotkania kryzysowego.

      8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Włodzimierz  Sopel

Pomagamy! Darowizna na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Koleżanki i Koledzy,

Wszyscy w ostatnich tygodniach doświadczamy nowej, bardzo ciężkiej, a czasami dramatycznej rzeczywistości.

My, członkowie NSZZ „Solidarność” nie chcemy być bierni, razem próbujemy się w tej nowej sytuacji odnaleźć i wnieść swój wkład w przetrwanie trudnego czasu. Dlatego podjęliśmy wspólną decyzję, w imieniu całej Organizacji Międzyzakładowej GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. o przekazaniu darowizny pieniężnej na walkę z koronawirusem.

Trudna i pełna poświęcenia praca całej służby zdrowia jest kluczowa dla ochrony zdrowia i życia nas wszystkich. Pracownicy szpitali pracują w bardzo ciężkich warunkach i trzeba dołożyć wszelkich starań, aby ich miejsca pracy, które obecnie są polem walki z koronawirusem, były jak najlepiej zaopatrzone. Dlatego, zdecydowaliśmy o przekazaniu kwoty 10 000 złotych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

https://www.poznan.pl/mim/info/news/pomoc-dla-szpitala-im-j-strusia,144938.html

Pamiętajmy, „Razem Możemy Więcej” cały czas aktualne.

Człowiek poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze.

Następnie poświęca swoje pieniądze by odzyskać zdrowie.

Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością ,że nie cieszy się z teraźniejszości,  W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości.

Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera tak naprawdę nie żyjąc.

                                                                                        – Dalajlama